2022-04-21

Z dniem 13 kwietnia 2022 r. przepisami europejskimi został wprowadzony zakaz sprzedaży obywatelom Rosji i Białorusi, a także osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub Białorusi lub jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji, jednostek uczestnictwa funduszy  inwestycyjnych zapewniających ekspozycję na papiery wartościowe denominowane w jakiejkolwiek walucie urzędowej państwa członkowskiego, wyemitowane po dniu 12.04.2022 r. Zakaz, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania wyłącznie do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Oznacza to, że w przypadku braku możliwości udokumentowania dystrybutorowi zezwolenia na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez Inwestora/Uczestnika, odrzucane będą następujące typy zleceń:

  • przeniesienia,
  • konwersje,
  • zmiany podziału wpłat i środków w ramach funduszy,
  • wpłaty bezpośrednie.

Wszystkich Inwestorów / Uczestników, którzy posiadają ważne zezwolenia na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej prosimy o kontakt z naszą infolinią, pod numerem 801 32 32 80* lub pod numerem stacjonarnym +48 22 358 56 56 (kontakt z zagranicy lub z telefonów komórkowych).

*opłata jak za jeden impuls połączenia lokalnego.