2021-12-22
  • Zbliża się koniec roku – to ostatni moment na wykorzystanie ulgi podatkowej IKZE
  • Oszczędzając na IKZE – można pomniejszyć podatek dochodowy za ten rok nawet o ponad 2 tys. zł (w przypadku osób samozatrudnionych – ponad 3 tys. zł)
  • 5,2 mld zł zgromadzili Polacy na rachunkach IKZE wg danych na 30 czerwca 2021 r.

Zostało niewiele ponad 2 tygodnie na wykorzystanie ulgi podatkowej w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Oszczędzając na IKZE – można w tym roku zaoszczędzić na podatku dochodowym nawet ponad 2 tys. zł (w przypadku osób samozatrudnionych ponad 3 tys. zł). Do końca czerwca tego roku Polacy zgromadzili na rachunkach IKZE ponad 5,2 mld zł.

W 2021 roku osoby zatrudnione mogą wpłacić na IKZE maksymalnie 6 310,80 zł, a osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 9 466,20 zł. Wykorzystując w pełni te limity, będąc w drugim progu podatkowym, osoby zatrudnione mogą obniżyć swój podatek o ponad 2 tys. zł, a osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą nawet o ponad 3 tys. zł.

Dla zobrazowania jak dużo zyskujemy systematycznie korzystając z ulgi IKZE zobaczmy na przykładzie ile korzyści zyskała osoba oszczędzająca na IKZE przez ostatnie 10 lat, która w 2022 roku przechodzi na emeryturę. Wykorzystując w pełni limity wpłat do IKZE od 2012 do 2021 roku i dokonując wypłaty, zgodnie z ustawą o IKZE, już jako emeryt –  w roku 2022 zaoszczędziła, będąc w drugim progu podatkowym ponad 11 tys. zł a będąc w pierwszym progu podatkowym blisko 4 tys. zł (wyliczenia w tabeli poniżej – uwzględniają podatek ryczałtowy, który posiadacz IKZE jest zobowiązany zapłacić przy wypłacie środków na emeryturę). Warto zatem rozważyć skorzystanie z tych ulg, bo na przestrzeni lat stanowią one konkretną korzyść finansową.” – wyjaśnia Michał Ziętal, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej PKO TFI.

Rok

Kwota wpłaty na IKZE

„Korzyść podatkowa”
przy stawce 17/18%1)

„Korzyść podatkowa”

przy stawce 32%

2012

4 000 zł 2)

720 zł

1 280 zł

2013

4 000 zł 2)

720 zł

1 280 zł

2014

4 495 zł

809 zł

1 438 zł

2015

4 751 zł

855 zł

1 520 zł

2016

4 866 zł

876 zł

1 557 zł

2017

5 116 zł

921 zł

1 637 zł

2018

5 332 zł

960 zł

1 706 zł

2019

5 718 zł

1 015 zł

1 830 zł

2020

6 272 zł

1 066 zł

2 007 zł

2021

6 311 zł 3)

1 073 zł

2 019 zł

Suma

50 860 zł

9 015 zł

16 275 zł

Podatek zryczałtowany (10%) przy Wypłacie w 2022

 

-5 086 zł

-5 086 zł

„Korzyść podatkowa” w całym 10-letnim okresie

 

3 929 zł

11 189 zł

Źródło: Obliczenia własne PKO TFI, zaokrąglone do liczb całkowitych, przy założeniu zerowej stopy zwrotu z inwestycji w celu zobrazowania korzyści podatkowej wyłącznie z tytułu corocznej ulgi w PIT.

  1. Od 01.10.2019 nastąpiła obniżka stawki z 18% na 17%, za cały rok 2019 przyjęto zatem stawkę 17,75%
  2. W roku 2012 i 2013 nie było jednolitego limitu wpłat dla wszystkich, stąd przyjęto kwotę 4000 zł
  3. Od 2021 r. dostępny jest wyższy limit dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W obliczeniach uwzględniono limit niższy.

W ramach III filaru systemu emerytalnego, można też oszczędzać na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) i również korzystać z ulg podatkowych – posiadanie IKZE nie wyklucza możliwości oszczędzania na IKE. Utrzymując wpłacone na IKE środki do 60. roku życia (lub 55. w przypadku uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury i spełniając pozostałe warunki wynikające z ustawy) oszczędzający są zwolnieni z 19% podatku od zysków kapitałowych (popularnie określanego jako podatek Belki). Należy pamiętać, że w przypadku IKE również są określane co roku limity wpłat. W 2021 roku można wpłacić maksymalnie 15 777 zł. 

IKZE i IKE pozwalają gromadzić kapitał na emeryturę i korzystać z ulg podatkowych na różne sposoby. Warto zatem rozważyć oszczędzanie na obu tych rachunkach. W ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI można otworzyć jednocześnie IKZE i IKE i cieszyć się korzyściami podatkowymi w trakcie i po zakończeniu oszczędzania, w chwili przejścia na emeryturę.

Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę, że przyszłe emerytury wypłacane tylko z ZUS mogą być znacznie niższe niż oczekiwane, a w wielu przypadkach mogą też być niewystarczające do utrzymania pożądanego standardu życia na emeryturze. Warto zatem już teraz zadbać o swoją przyszłość i nie odkładać tej decyzji na później. Im wcześniej zaczniemy oszczędzać, tym więcej pieniędzy zgromadzimy.

„Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę to nie jest „slogan reklamowy”, tylko konieczność naszych czasów” – podsumowuje Michał Ziętal, Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej PKO TFI.

Wielu Polaków już oszczędza na IKZE i IKE i systematycznie dopłaca środki. Wg danych udostępnionych przez Komisję Nadzoru Finansowego na dzień 30 czerwca 2021 r. Polacy mieli na rachunkach IKZE zgromadzonych ponad 5,2 mld zł. Oszczędności IKZE urosły w ciągu 12 miesięcy o ponad 40 proc. W przypadku IKE aktywa wynosiły ponad 13 mld zł i wzrosły o ponad 20 proc.

Koniec roku to dobry moment na dokonanie podsumowań i wyznaczenie celów na kolejny rok. To także idealny moment na otwarcie IKZE i IKE i wykorzystanie tegorocznych limitów wpłat.

Dowiedz się więcej o IKZE i IKE w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI.