2013-07-29

Pierwsza oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych PKO Globalnej Strategii - fiz zakończona.

Z tytułu oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych serii A Fundusz pozyskał ponad 361 mln złotych.

„Uruchomienie PKO Globalnej Strategii – fiz jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie PKO Globalnej Makroekonomii – fiz, tj. funduszem o zbliżonej strategii, którego certyfikaty są oferowane w drodze oferty niepublicznej. Przez 4 tygodnie trwania oferty publicznej Klienci wpłacili do Funduszu ponad 360 mln zł. Ogromne zainteresowanie nowym produktem, świadczy o tym, że w obecnej niestabilnej sytuacji rynkowej, Klienci szukają stosunkowo wysokiego zwrotu ze swojej inwestycji a w zamian chętniej akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne.” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Towarzystwa.

Za obsługę emisji certyfikatów Funduszu odpowiedzialne były podmioty wchodzące w skład konsorcjum zawartym pomiędzy Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego oraz Domem Inwestycyjnym BRE.

W bieżącym roku planowane są kolejne emisje publiczne certyfikatów inwestycyjnych PKO Globalnej Strategii – fiz. O terminach klienci będą informowani na bieżąco.