2015-04-01

Nowy Program  ma pomóc klientom w zwiększeniu zyskowności ich inwestycji poprzez rozłożone w czasie oraz stopniowe przesuwanie środków z subfunduszu o niskim poziomie ryzyka do subfunduszu lub portfela subfunduszy o wyższym potencjale zysku.

Program jest dostępny w dwóch wariantach: - z wybranymi subfunduszami inwestycyjnymi (dostępny dla wszystkich klientów PKO Banku Polskiego), - z trzema gotowymi strategiami inwestycyjnymi (dostępny dla klientów bankowości osobistej w PKO Banku Polskim).

Zasada działania programu jest prosta. W pierwszej kolejności, środki przeznaczone na inwestycję są wpłacane do subfunduszu PKO Skarbowy i sukcesywnie, przez 12 miesięcy, przenoszone do wybranego przez klienta wariantu (subfunduszu lub portfela inwestycyjnego). Dzieje się to zupełnie automatycznie, co jest nie tylko wygodne, ale także pozwala ograniczyć wpływ emocji na ostateczny wynik inwestycji.

„Większość naszych klientów inwestuje raczej w produkty o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, które w obecnej sytuacji rynkowej mają ograniczone możliwości wypracowywania dla nich atrakcyjnych stóp zwrotu. Klienci nadal żywią sporą awersję do ryzyka związanego z inwestycjami w fundusze inwestujące część lub całość swoich aktywów na rynkach akcji. Dlatego też przygotowaliśmy produkt, który znacząco zmniejsza ryzyko rozpoczęcia inwestycji w niewłaściwym momencie i powoli, bez emocji inwestuje w produkty z komponentem akcyjnym o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci będą mieli szansę zbudować dobrze zdywersyfikowaną inwestycję z korzystną relacją potencjalnego zysku do ryzyka” – mówi Piotr Żochowski, Prezes PKO TFI.