2013-08-23

Informujemy, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.611.402 (trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy czterysta dwa) certyfikaty inwestycyjne serii A wyemitowane przez PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty.

Pierwsze notowania certyfikatów inwestycyjnych funduszu w systemie notowań ciągłych zaplanowano na 26 sierpnia br. pod nazwą skróconą „PKOGS”.