2024-02-08

Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF) – to organizacja pozarządowa (NGO), której głównym celem jest wspieranie podmiotów z rynku inwestycyjnego i finansowego w rozwoju zrównoważonych inwestycji i finansów poprzez tworzenie i promowanie najlepszych praktyk zrównoważonego rozwoju w instytucjach finansowych.

- Cieszymy się, że dołączając do POLSIF będziemy mogli aktywnie uczestniczyć w popularyzacji wiedzy z zakresu ESG i wspierać wzrost oraz transformację polskiej gospodarki i polskiego rynku finansowego w tym obszarze - mówi Rafał Madej, prezes zarządu PKO TFI.

POLSIF