2013-10-11

Na koniec września aktywa pod zarządzaniem PKO TFI wyniosły 12,9 mld zł. Dzięki temu Towarzystwo zajmuje trzecią pozycję w comiesięcznym rankingu przygotowywanym przez Analizy Online.

 

Od początku bieżącego roku PKO TFI pozyskało ponad 2,6 mld zł aktywów netto.

„W ciągu ostatniego kwartału pozyskaliśmy ponad 700 mln zł, od początku roku 2,6 mld zł, a do końca roku spodziewamy się jeszcze powiększenia tych wartości. Wyniki naszej sprzedaży oceniamy w skali kwartału, a nie pojedynczych miesięcy dlatego też niewielki spadek sprzedaży we wrześniu, na poziomie 5,4 mln zł, nie jest dla nas niepokojący” – komentuje Krzysztof Muryn, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży.

Wśród klientów indywidualnych, grupą funduszy, do której nadal wpływa najwięcej środków są fundusze gotówkowe i pieniężne. Wśród funduszy akcji globalnych największą popularnością cieszą się PKO Dóbr Luksusowych Globalny i PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny, które za ostatnie 12 miesięcy wypracowały ok. 23% stopy zwrotu.

„Fundusze PKO Dóbr Luksusowych Globalny i PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny to unikalne rozwiązania na naszym rynku. Sektor innowacji w funduszu PKO Biotechnologii i Innowacji Globalnym traktujemy szeroko, aby korporacje będące składnikami portfela dawały atrakcyjną wycenę w odniesieniu do perspektyw wzrostu biznesu.  Fundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny koncentruje się na firmach z silnymi markami, które powodują, że biznes jest skalowalny, ponadprzeciętnie marżowy oraz posiada wysokie bariery wejścia. Kompozycja takich spółek, bez przywiązywania się do konkretnego rynku geograficznego, indeksu lub branży wyjaśnia stopę zwrotu z funduszu.” – mówi Rafał Dobrowolski,Zarządzający Funduszami w PKO TFI.

 

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: Jedno z największych towarzystw w Polsce. Należy do PKO Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. Zarządza środkami powierzonymi przez prawie pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych. Towarzystwo działa na podstawie zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Przedstawione informacje odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości przez fundusze i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.