2014-10-02

Z początkiem października Pion Zarządzania Aktywami PKO TFI zostanie wzmocniony o kolejne dwie osoby.

Tomasz Ściesiek wzmocni Zespól Analiz. Przemysław Łachmaniuk dołączy do Zespołu Zarządzania Portfelami Nieruchomości.

Tomasz Ściesiek dotychczas związany był z Domem Maklerskim Ipopema Securites, gdzie pracował na stanowisku Analityka. Odpowiedzialny był za analizę spółek z sektora Oil&Gas, energetyka oraz chemia. Wcześniej pracował dla BZ WBK Asset Managment, gdzie przez ponad trzy lata zatrudniony był na stanowisku Analityka.

Jest to kolejne – po przyjściu Rafała Walczaka na stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych – wzmocnienie Pionu Zarządzania Aktywami PKO TFI.

Ponadto, do utworzonego przed rokiem Departamentu Zarządzania Portfelami Nieruchomości kierowanego przez Pawła Welo, dołączy Przemysław Łachmaniuk. Przemek ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe na rynku nieruchomości komercyjnych. Przez ostatnie cztery lata pracował jako Menedżer ds. Transakcji w polskim oddziale IVG, wiodącej niemieckiej firmy zarządzającej funduszami i aktywami nieruchomościowymi. Wcześniej pracował w dziale rynków kapitałowych firmy CBRE, gdzie był odpowiedzialny za reprezentowanie właścicieli i funduszy inwestycyjnych przy znaczących transakcjach sprzedaży/zakupu nieruchomości. Przemek jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja: Gospodarka Nieruchomościami) oraz Sheffield Hallam University (kierunek: Zarządzanie Nieruchomościami i Wycena). Jest również członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

1 września do Departamentu Zarządzania Portfelami Nieruchomościami dołączył również Cezary Majkowski. W latach 2002-2014 Cezary pracował w firmie PBW Polska przejętej w 2010 roku przez BNP Paribas Real Estate. Ostatnio zajmował stanowisko Property Maintanance Manager zajmującego się obsługą funduszy AEW Europe i Guardian Managers. Główne obszary działania to nadzór nad przygotowaniem i realizacja budżetów operacyjnych i inwestycyjno-remontowych, nadzór nad realizacją umów najmu, procesy rozbudowy nieruchomości. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej - Wydział Elektryczny.