2020-12-21

W dniu 21.12.2020 roku PKO TFI zawarło umowę o zarządzanie PPK z Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy.

- Wybór PKO TFI do prowadzenia PPK dla pracowników tak istotnego podmiotu jak Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy to potwierdzenie wysokiej jakości naszych usług. Cieszy nas bardzo zaangażowanie Pracodawcy, który zdecydował się zawrzeć umowę o zarządzanie nieco wcześniej niż wymaga tego ustawa. Mamy nadzieję, że za przykładem PIPGIP pójdą inni Pracodawcy, którzy niebawem zostaną objęci ustawowym obowiązkiem utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

Na początku 2021 roku obowiązkiem utworzenia PPK objęte zostaną jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, a także mikrofirmy. Tym niemniej, umowy o zarządzanie można podpisywać już teraz (z datą wejścia w życie w roku 2021), co pozwala na spokojne wdrożenie PPK.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na wybór PPK z oferty PKO TFI otrzymują kompleksowe wsparcie, obsługę online w postaci docenionej na rynku i nagradzanej Aplikacji iPPK, dla pracowników natomiast oprócz serwisu internetowego i-fundusze.pl, oferujemy podgląd rejestru PPK przez bankowość internetową iPKO (dostępny także dla osób niebędących Klientami Banku), jak również sieć około 1000 oddziałów PKO Banku Polskiego.

Przewagą PKO TFI jest stabilność instytucji finansowej i doświadczenie kadry zarządzającej produktami inwestycyjnymi, programami pracowniczymi oraz funduszami cyklu życia. Towarzystwo działa na polskim rynku kapitałowym od ponad 22 lat. Zarządza aktywami należącymi do ponad miliona klientów. Pod względem aktywów zgromadzonych w PPK PKO TFI jest zdecydowanym liderem rynku. Na dzień 30 listopada 2020 roku zarządza aktywami wynoszącymi 849 mln zł, co stanowi ponad 34,6% wszystkich aktywów zgromadzonych w PPK w Polsce (źródło: Analizy.pl).

PPK oferowane przez PKO TFI otrzymało nagrodę „BYK I NIEDŹWIEDŹ” przyznawaną przez Gazetę Giełdy Parkiet w kategorii PPK Roku 2019 oraz uzyskało złoty Laur Konsumenta 2020.

PIPGIP - podpisanie umowy1 PIPGIP2