2014-09-18

Z początkiem października do zespołu zarządzających dołączy Rafał Walczak, który obejmie funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych.

Rafał Walczak związany był dotychczas z Erste Group Bank AG w Wiedniu, gdzie przez ostatnie 3 lata kierował Departamentem Tradingu Obligacjami Skarbowymi w Pionie Rynków Kapitałowych. Głównym obszarem inwestycyjnym Rafała były rynki regionu  Europy Środkowo-Wschodniej.

Pracę w Erste Group rozpoczął w 2008 roku jako senior trader odpowiedzialny za transakcje derywatami na stopę procentową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CE4).

Od 2002 roku związany był z Bankiem BPH jako trader, a od 2005 roku - szef zespołu instrumentów pochodnych na stopę procentową w Departamencie Rynków Międzynarodowych.  

Swoja karierę w bankowości rozpoczął w 2000 roku w Powszechnym Banku Kredytowym w Departamencie Ryzyka, a następnie w Departamencie Skarbu, gdzie odpowiadał za transakcje instrumentami pochodnymi na stopę procentową.

Ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w 2002 roku.