2015-02-11

Na koniec stycznia 2015 roku wartość aktywów pod zarządzaniem PKO TFI wyniosła 17,47 mld zł. 

Zbliżoną wielkość aktywów tj. 17,1 mld zł Towarzystwo osiągnęło w październiku 2007 roku.

„Do osiągnięcia takiego poziomu aktywów pod zarządzaniem przyczyniły się przede wszystkim doskonałe wyniki sprzedażowe wypracowane przez naszego wiodącego dystrybutora, jakim jest PKO Bank Polski. W styczniu za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych pozyskaliśmy 473,3 mln zł, a w całym 2014 roku nasza sprzedaż netto wyniosła 2,2 mld zł.” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Towarzystwa.

Kolejnym ważnym elementem składającym się sukces PKO TFI jest innowacyjność produktowa.

„W ubiegłym roku poszerzyliśmy naszą ofertą funduszy inwestycyjnych zamkniętych o 3 nowe produkty -  PKO Strategii Obligacyjnych – fiz publiczny oraz dwa fundusze niepubliczne PKO Spółek Innowacyjnych Globalny -fiz i PKO Multi Strategia – fiz. Dwa ostatnie, z uwagi na swój niepubliczny charakter, nie są dostępne w szerokiej sieci dystrybucji.” – kontynuuje Piotr Żochowski.

Obecnie we wszystkich funduszach inwestycyjnych zamkniętych z oferty PKO TFI znajduje się łącznie ponad 2 mld zł. Na uwagę zasługuje również fakt, iż mimo dużych odpływów aktywów z funduszy akcji z całego rynku w ubiegłym roku, subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny pozyskał w tym czasie nowe środki w wysokości blisko 150 mln zł.

Analizy Online, ośrodek monitorujący rynek funduszy inwestycyjnych, regularnie potwierdza jakość produktów oferowanych przez  PKO TFI, gdzie pod uwagę brane są m.in. osiągane wyniki inwestycyjne, przyznając im najwyższe oceny, tj.: o PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – 5 gwiazdek o PKO Akcji Plus – 4 gwiazdki o PKO Zrównoważony – 4 gwiazdki o PKO Stabilnego Wzrostu  - 4 gwiazdki o PKO Papierów Dłużnych Plus – 4 gwiazdki

„ W 2015 roku nadal planujemy uatrakcyjniać naszą ofertę produktową, wprowadzając nowe rozwiązania, pozwalające na inwestowanie na nowych rynkach lub według nowych strategii. W pierwszej połowie roku planujemy m.in. uruchomienie nowego funduszu akcyjnego inwestującego w spółki Europy Zachodniej.” – dodaje Piotr Żochowski.