2019-04-10

W dniu 9 kwietnia 2019 roku fundusz PKO Emerytura – sfio został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych.

Fundusz parasolowy PKO Emerytura – sfio z 8 wyodrębnionymi subfunduszami inwestycyjnymi został utworzony w celu poszerzenia oferty PKO TFI o Pracownicze Plany Kapitałowe, które już od 1 lipca br. będą obowiązywały największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób.

Nazwy subfunduszy inwestycyjnych wchodzących w skład PKO Emerytura – sfio zawierają przybliżoną datę osiągnięcia przez uczestnika PPK, wieku emerytalnego. Polityka inwestycyjna subfunduszy jest zgodna z postanowieniami Ustawy o PPK.

„Wczoraj złożyliśmy wniosek do PFR o wpis do ewidencji PPK. Zależy nam, aby jak najszybciej przygotować firmy, które wybiorą nasze Towarzystwo, do wdrożenia i uruchomiania Pracowniczych Planów Kapitałowych dla ich pracowników. Żeby maksymalnie uprościć proces podpisywania umów oraz rejestracji pracowników naszych klientów, oddajemy do dyspozycji dedykowany zespół PPK PKO TFI, szeroką sieć sprzedaży PKO Banku Polskiego, a dla firm, które wolą samodzielną obsługę, aplikację online iPPK.” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

PKO TFI uruchomiło również infolinię PPK dedykowaną Pracodawcom pod numerem telefonu (22)  539 23 57, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.