2022-12-08
  • PKO VC w partnerstwie inwestycyjnym z holenderskim potentatem energetycznym Eneco
  • Pierwsza inwestycja PKO VC w zagraniczny start-up
  • Inwestycja w rozwój inteligentnej energetyki przyszłości i przyspieszenie transformacji energetycznej

PKO VC i Eneco Ventures inwestują w Fusebox, pioniera w dziedzinie tworzenia nowoczesnego oprogramowania optymalizującego zużycie energii elektrycznej. Nowe rozwiązanie wspiera transformację energetyczną.

Rozwój energetyki przyszłości

Fusebox to estoński start-up umożliwiający elastyczne zarządzanie zużyciem energii. Spółka dostarcza oprogramowanie, które automatycznie zmniejsza zużycie energii w zależności od jej dostępności oraz ceny. Zrównoważenie zużycia i wytwarzania staje się kluczowe wraz ze wzrostem złożoności systemów energetycznych. Związane jest to z coraz większą popularnością OZE, które zależne są od warunków pogodowych. Oprogramowanie Fusebox pozwala unikać przeciążenia sieci, umożliwia odpowiednie przyjęcie wytwarzanej energii odnawialnej oraz efektywne zarządzanie systemami magazynowania energii. Proponowane rozwiązanie ma też istotne znaczenia dla zapewniania odbiorcom i producentom bezpieczeństwa energetycznego. Gdy występuje deficyt prądu, wówczas Fusebox zmniejsza zużycie u swoich klientów (np. obniża o 1°C temperaturę w budynkach). Dzięki temu operator sieci unika ryzyka blackoutu.

 - Dynamiczna transformacja energetyczna w Polsce i w Europie tworzy znakomitą przestrzeń inwestycyjną. Wejście PKO VC z inwestycją w Fusebox to odpowiedź na duże rynkowe zapotrzebowanie w zakresie rozwoju inteligentnych rozwiązań w energetyce odnawialnej i szansa na wsparcie przyspieszenia jej rozwoju – mówi Rafał Matulewicz, wiceprezes Zarządu PKO TFI. 

Nowe rynki czekają na inteligentne rozwiązania w energetyce odnawialnej

Rozwiązania oferowane przez Fusebox pomagają klientom B2B uniknąć godzin szczytu cenowego, zmniejszyć emisję CO2 i uzyskiwać dochody pasywne, zapewniając elastyczność sieci. Oprogramowanie to wykorzystywane jest już u operatorów budynków biurowych, w chłodniach, magazynach, centrach handlowych oraz systemach magazynowania energii. Rozwiązanie Fusebox może być w przyszłości stosowane również w innych gałęziach przemysłu, na przykład na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych czy przez producentów OZE. Fusebox działa aktualnie na czterech rynkach (Estonia, Litwa, Łotwa oraz Finlandia), planując szersze wejście na rynki skandynawskie, zachodnie oraz środkowoeuropejskie. W tym modelu sprzedaje swoje usługi od 2019, zaliczając w tym okresie trzykrotny wzrost rok do roku.

Strategiczne partnerstwo inwestycyjne PKO VC z energetycznym potentatem

Fusebox w tej rundzie finansowania zebrał 2,5 miliona euro. Obok PKO VC inwestorem został holenderski Eneco. To jeden z największych dostawców energii w Holandii, który w 2020 roku został przejęty przez japońskie Mitsubishi. Poza Holandią Eneco działa również w Belgii, Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Ich inwestycja w Fusebox tworzy naturalne pole synergii przy wchodzeniu estońskiej spółki na zachodnie rynki. 

 - Firma Eneco to dla nas znakomity i wiarygodny partner, który realizuje bardzo ambitny cel uzyskania do 2035 roku pełnej neutralności klimatycznej. Wspólna inwestycja znakomicie wpisuje się również w strategię PKO Banku Polskiego zgodną z założeniami ESG. W ten sposób budujemy międzynarodowe partnerstwa w obszarze energetyki odnawialnej – podkreśla Krzysztof Tokarski, Dyrektor Zarządzający PKO VC.

- Cieszymy się, że zaufali nam tak renomowani partnerzy, zwłaszcza, że misja i wizja naszych firm dotycząca bardziej ekologicznej przyszłości są zbieżne — powiedział Tarvo Õng, założyciel i dyrektor generalny Fusebox. Planujemy wykorzystać inwestycję i nową możliwość współpracy, aby powiększyć nasz zespół, a także wejść na rynek Europy Zachodniej oraz Środkowej jako rozwiązanie dostępne w modelu SaaS.

PKO TFI, do którego należy PKO VC jest największym zarządzającym funduszami detalicznymi w Polsce, zarządza środkami powierzonymi przez ponad 1,7 miliona Klientów. Obecnie Towarzystwo oferuje ponad 60 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych.