2014-01-10

Wysoka sprzedaż funduszy, nowe produkty, dobre wyniki inwestycyjne, nowi partnerzy biznesowi –
to sukcesy PKO TFI w 2013 roku.

W ciągu ostatniego roku wartość aktywów pod zarządzaniem Towarzystwa wzrosła o ponad 4 mld zł i przekroczyła granicę 14 mld zł. PKO TFI utrzymuje się w ścisłej czołówce największych pod względem zarządzanych aktywów, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

 „Miniony rok to jeden z najlepszych w historii naszego Towarzystwa. Sprzedaż funduszy na poziomie 3,88 mld zł to wynik, który ostatnio odnotowaliśmy w 2007 roku. Tak istotnemu wzrostowi aktywów towarzyszyły dobre wyniki inwestycyjne. Podczas gdy indeks szerokiego rynku warszawskiej giełdy WIG zyskał 8%, a WIG20 stracił 7%, fundusze PKO mające te indeksy za swoje benchmarki zarobiły od 10% do 14%. Tym samym plasują się wśród najlepszych funduszy akcyjnych w Polsce. Bardzo dobry wynik wypracowały również fundusze PKO dedykowane małym i średnim spółkom, które przyniosły stopę zwrotu w okolicach 30%. Inwestorzy dostrzegli, że poza funduszami skoncentrowanymi na rynku polskim oferujemy również produkty o strategiach globalnych. PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny i PKO Dóbr Luksusowych Globalny przyniosły klientom również dwucyfrowe stopy zwrotu i cieszą się coraz większą popularnością.” – komentuje Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

Klienci Towarzystwa nadal najczęściej wybierali fundusze o najniższym poziomie ryzyka tj. PKO Rynku Pieniężnego - fio, PKO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus, PKO Subfundusz Skarbowy Plus. Spośród funduszy akcyjnych powodzeniem cieszyły się obydwa fundusze inwestujące w małe i średnie spółki, fundusze polskich akcji oraz najmłodsze fundusze akcyjne działające na rynku globalnym - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny oraz PKO Dóbr Luksusowych Globalny. Jednak niewątpliwie największym hitem sprzedażowym mijającego roku był publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty - PKO Globalnej Strategii - fiz, który podczas dwóch emisji certyfikatów pozyskał ponad 1 mld zł.

Pod względem wypracowanych wyników najlepiej poradziły sobie fundusze inwestujące w akcje: PKO Akcji Małych
i Średnich Spółek – fio z wynikiem 32,89%, PKO Biotechnologii i Innowacji:  28,82%, PKO Dóbr Luksusowych:
21,48% oraz PKO Subfundusz Akcji Plus ze stopą zwrotu za ostatni rok 13,66%, Wśród funduszy inwestujących
w instrumenty dłużne,  PKO Obligacji Długoterminowych – fio osiągnął wynik powyżej średniej w swojej grupie porównawczej.

„W bieżącym roku będziemy kontynuować zainicjowany w 2013 roku proces unowocześnienia oferty. Pod „parasol” zostaną włączone fundusze, które obecnie istnieją poza nim. Kolejnym krokiem będzie połączenie wybranych funduszy o bliźniaczych strategiach, dostosowanie polityki inwestycyjnej oraz zmiana nazw wybranych funduszy.
Z nowości – w ofercie pojawi się fundusz zamknięty publiczny o globalnej strategii obligacyjnej. Głównym celem biznesowymi w 2014 roku  będzie oczywiście powiększenie aktywów choć nie spodziewamy się już tak dużych napływów nowych środków jak ostatnim roku. W 2013 roku udało na się osiągnąć istotny poziom sprzedaż naszych produktów poza strukturami Grupy PKO Banku Polskiego. W bieżącym roku będziemy dążyć do dalszego poszerzenia sieci dystrybucji o podmioty niezależne."
– mówi Piotr Żochowski.