2018-10-04
  • Od 2 października nowe, niższe opłaty za zarządzanie w wybranych subfunduszach PKO TFI
  • Do 31 grudnia br. 0% opłat manipulacyjnych na platformach online ifundusze.pl oraz iPKO.pl
  • 35,1 mld zł wyniosły aktywa pod zarządzaniem PKO TFI na koniec września 2018 roku
  • Od października do grudnia prowadzone będą kampanie marketingowe produktów emerytalnych oferowanych przez PKO TFI

 0,7% opłaty za zarządzanie w wybranych subfunduszach, 0% opłaty manipulacyjnej

2 października br. opłaty w subfunduszach PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących i PKO Akcji Rynku Europejskiego zostały obniżone do poziomu zaledwie 0,7%.

Ten bezprecedensowy ruch oznacza, że inwestujący w te subfundusze zarządzane przez PKO TFI zapłacą mniej, a więc potencjalnie więcej zarobią. Decyzja PKO TFI o kilka lat wyprzedza planowany harmonogram administracyjnych obniżek opłat w funduszach inwestycyjnych, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów.

„Co ważne, w subfundusze te można inwestować zarówno przez Internet, jak i w tradycyjnych sieciach sprzedaży – w tym – w oddziałach PKO Banku Polskiego. Uznaliśmy, że wszyscy maja prawo do inwestowania po niskich opłatach. Zamiast więc tworzyć nowe fundusze czy ograniczać sztucznie dystrybucję np. tylko do platform internetowych przekształcamy w fundusze indeksowe dotychczas działające i dawno obecne w ofercie wybrane subfundusze wyodrębnione w ramach parasolowego funduszu otwartego. Tak więc już od dziś inwestorzy mogą nabywać polskie odpowiedniki ETF-ów zarówno w tradycyjnych sieciach sprzedaży – w tym w olbrzymiej sieci placówek PKO Banku Polskiego, jak i za pośrednictwem Internetu oraz u zewnętrznych dystrybutorów”. Dodatkowo, zaznaczam, że w kanałach zdalnych nie pobieramy obecnie opłat manipulacyjnych – wyjaśnia Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

„Warto zwrócić uwagę, że sprzedaż funduszy PKO TFI przez Internet rośnie wręcz lawinowo. Widać to bardzo wyraźnie w serwisach – zarówno samego PKO Banku jak i PKO TFI. Tylko za pośrednictwem serwisu iPKO od początku roku do końca sierpnia br. Klienci zainwestowali w jednostki naszych funduszy grubo ponad 800 mln PLN netto.”– podkreśla Piotr Żochowski.

Radykalna obniżka opłat we wspomnianych wcześniej wybranych subfunduszach PKO TFI to pierwszy etap rewolucji produktowej. Docelowo PKO TFI rozszerzy tą ofertę tak, iż powstanie cały „parasol” funduszy indeksowych.

PKO TFI jest największym zarządzającym funduszami inwestycyjnymi detalicznymi w Polsce.

Sprzedaż i aktywa w III kwartale

Sprzedaż trzeciego kwartału 2018 r. wyniosła ponad 1 350 mln zł (netto). Od początku roku do produktów inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI wpłynęło 5,5 mld zł.

Najwięcej środków klientów trafiło do funduszy gotówkowych i pieniężnych oraz dłużnych. „Gwiazdami” sprzedaży od początku roku są PKO Skarbowy, PKO Płynnościowy – sfio, mFundusz Lokacyjny Plus oraz PKO Portfele Inwestycyjne – sfio.

Na koniec III kwartału aktywa zarządzane przez PKO TFI wyniosły ponad 35,1 mld zł.

Wsparcie marketingowe dla produktów emerytalnych z oferty PKO TFI

Już od połowy października startują kampanie marketingowe Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE + IKE). Kampanie widoczne będą w wybranych tytułach prasowych oraz portalach internetowych a także w social mediach.

***

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku.
Zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych.