2018-07-11
  • 4,1mld zł wyniosła łączna sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych z rodziny PKO w I półroczu 2018 r.
  • 191,7 mln zł wpłynęło do funduszy inwestycyjnych i subfunduszy zarządzanych przez PKO TFI w samym czerwcu
  • 4 czerwca 2018 roku nastąpiło połączenie dwóch Towarzystw z grupy PKO Banku Polskiego – PKO TFI i zakupionego przez Grupę w grudniu 2017 roku GAMMA TFI

Sprzedaż pierwszego półrocza 2018 r. w połączonej już ofercie funduszy inwestycyjnych PKO TFI została zrealizowana głównie dzięki grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych, do której trafiło ponad 4 mld zł (netto). Do funduszy mieszanych trafiło w tym czasie 152,4 mln zł, a do dłużnych ponad 801 mln zł.

Największym beneficjentem wpłat klientów w tej grupie funduszy były subfundusz PKO Skarbowy, PKO Płynnościowy - sfio oraz subfundusz GAMMA Pieniężny.

Subfundusze akcyjne, które w czerwcu 2018 r. wyróżniły się napływami netto to PKO Dóbr Luksusowych Globalny (18,6 mln zł), PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku (8,2 mln zł), PKO Akcji Rynku Złota (5,3 mln zł).

Z kolei produkty inwestycyjne cieszące się największym powodzeniem wśród klientów to Pakiet Emerytalny PKO (IKZE + IKE), PKO Portfele Inwestycyjne – sfio oraz PKO Akcjomat II, które są dystrybuowane za pośrednictwem sieci sprzedaży PKO Banku Polskiego.

Subfundusze PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio wchodzące w skład Pakietu Emerytalnego PKO (IKZE + IKE) zebrały w pierwszej połowie roku 126,3 mln zł.

Do PKO Portfele Inwestycyjne – sfio składających się z 5 subfunduszy (PKO Bursztynowy, PKO Diamentowy, PKO Rubinowy, PKO Szafirowy, PKO Szmaragdowy) wpłacono w tym czasie ponad 1,2 mld zł.

Na koniec I półrocza 2018 r. aktywa zarządzane przez PKO TFI wyniosły  prawie 33,4 mld zł.

 

***

 

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych.