2014-10-07

Wrzesień był miesiącem, w którym dywergencja polityk monetarnych głównych banków centralnych została mocno odzwierciedlona na rynku walutowym. Z jednej strony kolejna obniżka stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny we wrześniu wraz z informacją o skupie aktywów zabezpieczonych kredytami (ABS) przez EBC, a z drugiej strony potencjał podwyżek stóp procentowych przez Fed w 2015 roku sprawiły, że dolar trzeci miesiąc z rzędu umocnił się wobec Euro. Od początku roku amerykańska waluta wzrosła o ok. 8% względem euro i ok 6% względem polskiego złotego i ruch ten może być kontynuowany w kolejnych miesiącach.

Posiedzenie Fed’u, które tak bardzo było wyczekiwane przez rynki nie przyniosło większych zmian jeśli chodzi o treść komunikatu. Nie zmienia to faktu, że  trudno jest być pewnym czy rynki akcyjne nadal będą kontynuowały wzrosty w kolejnych miesiącach, pomimo kolejnych pozytywnych rewizji danych dotyczących wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych (+4,6% k/k). Wrzesień okazał się miesiącem w którym zarówno indeks akcji krajów rozwiniętych (MSCI World) jak i indeks akcji krajów wschodzących (MSCI Emergin Markets) obniżyły się w stosunku do poziomów z końca sierpnia, odpowiednio o -2,8% i -7,4%. S&P500 po tym jak osiągnął swoje historyczne szczyty we wrześniu również zakończył miesiąc -1,6% na minusie. Niepewność dotycząca wzrostu gospodarczego w Europie sprawiła, że pomimo ogłoszenia przez Mario Draghiego, programu luzowania ilościowego polegającego na skupowaniu przez EBC obligacji sektora prywatnego, indeks europejskich akcji (STOXX Europe 600) zakończył miesiąc blisko poziomów z początku miesiąca.

Jedną z lepszych inwestycji września (oprócz inwestycji w Chinach i Japonii) okazała się inwestycja na rynku polskich akcji. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał blisko +6% w skali miesiąca. Dobremu zachowaniu polskiej giełdy towarzyszyło również dosyć dobre zachowanie polskich obligacji antycypujących obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Posiedzenie RPP w przyszłym tygodniu dostarczy nam więcej informacji nt. skali obniżek stóp procentowych. Oczekiwania rynku sięgają nawet 100 punktów bazowych, choć naszym zdaniem takie cięcia wydają się lekko przesadzone.

Z perspektywy wyników funduszy w ofercie PKO TFI, najlepiej zachowywały się fundusze PKO Akcji Rynku Japońskiego (+3,9%), PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (+3,1%) oraz PKO Akcji (+2,8%). Dobrym wynikiem może się również pochwalić PKO Papierów Dłużnych USD, na którego wynik +1,9% miał wpływ m.in. ruch na amerykańskiej walucie.