2018-06-05
  • 4 czerwca 2018 r. nastąpiło połączenie PKO TFI z GAMMA TFI.
  • 556,4 mln zł wyniosła sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych z oferty PKO TFI w maju 2018 roku,
    149 mln zł z oferty GAMMA Fundusze.
  • Łącznie aktywa zarządzane przez PKO TFI i GAMMA TFI wyniosły na koniec maja 2018 roku
    33,41 mld zł.

Dobiegł końca proces fuzji PKO TFI i Gamma TFI. 4 czerwca 2018 roku zarejestrowane zostało połączenie Towarzystw przez sąd.

Połączenie obu towarzystw pod nazwą PKO TFI jest ukoronowaniem pierwszej tego typu akwizycji w grupie PKO Banku Polskiego. Do tej pory rosnąc organicznie, dzięki konsekwentnej realizacji strategii i wykorzystywaniu potencjału Grupy Kapitałowej, wypracowaliśmy pozycję lidera w segmencie funduszy detalicznych. Proces przejęcia i połączenia obu towarzystw pozwolił nam zdobyć nowe kompetencje, które chcemy wykorzystać w przyszłości do dalszej ekspansji rynkowej oraz wypracowywania wartości dla akcjonariuszy. – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

W grudniu 2017 roku Grupa PKO Banku Polskiego kupiła 100 proc. akcji spółki KBC TFI od KBC Asset Management NV za pośrednictwem PKO BP Finat. W marcu tego roku zakończył się proces rebrandingu spółki, w wyniku którego przejęty podmiot zyskał nową nazwę – GAMMA TFI. Dopełnieniem procesu akwizycji jest połączenie obu towarzystw funduszy inwestycyjnych działających w ramach jednej grupy kapitałowej.

Od początku roku sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych z PKO TFI wyniosła 3,5 mld zł, a w funduszach GAMMA 439 mln zł. Na koniec maja 2018 roku aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych PKO TFI wyniosły 28, 8 mld zł, natomiast w funduszach GAMMA 4,43 mld zł.

 

 

***
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. Zarządza środkami powierzonymi przez blisko pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych.