2020-03-16

  

  • Całkowicie zdalny, elektroniczny tryb zawierania umów zarówno o zarządzanie, jak i prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego umożliwia aplikacja internetowa PKO TFI – iPPK.
  • Bez papieru i bez tradycyjnych podpisów.
  • Całość formalności ograniczona do kilku minut w internecie i jednej rozmowy weryfikacyjnej z konsultantem PKO TFI.

Nasz całkowicie zautomatyzowany generator umów, umożliwia proste zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Z tysięcy rozmów z pracodawcami wiemy jak ważna jest dla nich prostota wszelkich operacji i minimalizacja czasu poświęcanego na obsługę PPK” – wyjaśnia Łukasz Kwiecień, wiceprezes zarządu PKO TFI.  

PKO TFI oprócz automatycznego sposobu zawierania umów w PPK, jednocześnie oferuje bardzo mocne wsparcie wdrożeniowe PPK, także to zdalne.

„W nowej sytuacji i przy konieczności ograniczenia bezpośrednich kontaktów ludzi, na wartości zyskują wszelkie formy kontaktu zdalnego i możliwość wspierania tak pracodawców, jak i pracowników za pośrednictwem tele- i wideo-konferencji, internetu, webinariów i maili ale też wysyłki specjalnych materiałów drukowanych. Co ważne – by korzystać z tych pomocy wystarczy telefon i dostęp do internetu - nie ma potrzeby instalowania żadnego specjalnego oprogramowania’ – tłumaczy Arkadiusz Peński, szef zespołu wsparcia sprzedaży w PKO TFI.

 

 iPPK- co umożliwia_