2022-05-11

W dniach 15-18 maja br. odbędzie się XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich. Tegoroczne spotkanie jest dedykowane rozważaniom na temat rynku kapitałowego w świetle przemian gospodarczych XXI w.
i wyzwań zrównoważonego rozwoju.

Szczególnie zachęcamy do uczestniczenia w dniu 17 maja br. w panelach dyskusyjnych z udziałem
Piotra Żochowskiego, CFA, prezesa PKO TFI, poświęconych zagadnieniom:

  • Profil inwestora odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo - co powinniśmy o nim wiedzieć
    i jak mu doradzać? (Panel dyskusyjny 8).
  • 30 lat towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce i co dalej - szanse i bariery rozwoju.
    (Panel dyskusyjny 10).

Serdecznie zapraszamy! 

Więcej informacji dotyczących konferencji: https://konferencja.idm.com.pl/ 

Konferencja IDM