2018-05-16

Zachowanie rynków finansowych w ostatnim miesiącu sprzyjało najbardziej posiadaczom funduszy akcyjnych z ekspozycją na rynki rozwinięte oraz posiadaczom funduszy akcyjnych z ekspozycją spółki z sektora surowcowego.

Fundusze inwestycyjne PKO TFI – wyniki z kwietnia

Po stronie rynków rozwiniętych jednym z najlepiej zachowujących się indeksów był MSCI EMU, który zyskał +4,3%. Europejskim akcjom sprzyjało osłabienie się wspólnej waluty, wynikające zarówno ze słabszych danych makro, jak i z nadal wspierającej polityki monetarnej EBC. Analizując wyniki funduszy inwestycyjnych PKO TFI, posiadających ekspozycję (przynajmniej częściową) na rynek europejski:

  • najlepiej zachował się PKO Akcji Rynku Europejskiego, który zyskał +4,91%,
  • za nim PKO Dóbr Luksusowych Globalny z wynikiem +4,81%,
  • trzeci w kolejności był PKO Akcji Dywidendowych Globalny z wynikiem +4,02%.

Tak silne odbicie pozwoliło dwóm pierwszym funduszom wejść ponownie w obszar pozytywnych stóp zwrotu od początku roku, pomimo zawirowań jakie miały miejsce na rynkach akcji w poprzednich miesiącach.

Amerykański rynek akcji – wyniki funduszy inwestycyjnych

Rynek amerykańskich akcji, pomimo lepszych danych makro z gospodarki USA (vs Europa) oraz silnego momentum wzrostowego wynikającego z publikowanych w kwietniu wyników spółek za pierwszy kwartał, zachował się słabiej niż rynek europejski. Szeroki indeks S&P500 zyskał jedynie +0,3%, a fundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego zyskał w tym samym czasie +0,85%.

Po stronie funduszy inwestycyjnych, dających ekspozycję na rynek surowców, PKO Surowców Globalny zyskał w kwietniu +3,42%, natomiast PKO Akcji Rynku Złota +1,33%.

Dobrymi wynikami w kwietniu może pochwalić się również fundusz o strategii absolutnej stopy zwrotu, który może zyskiwać na podwyższonej zmienności z jaką mamy do czynienia od początku roku. PKO Globalnej Makroekonomii – fiz zyskał w kwietniu +1,47%, zwiększając stopę zwrotu od początku roku do +3,38%. Fundusz może zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje na wielu klasach aktywów, co oznacza, że ma potencjał do pozytywnych wyników w różnych warunkach rynkowych.

Inwestycje na rynkach wschodzących

Najsłabiej zachowały się fundusze akcyjne o strategiach long-only inwestujące w Turcji i Rosji, oraz fundusze dające ekspozycję na rynki wschodzące. PKO Akcji Nowa Europa stracił -4,04% w kwietniu, a PKO Akcji Rynków wschodzących -2,23%. Wyniki te są pokłosiem słabego zachowania indeksów tureckiego (XU100 -9,3%) oraz rosyjskiego (RTS -7,6%) jak również słabego zachowania indeksu szerokich rynków wschodzących (MSCI EM -0,6%).

Sytuacja na rynku długu

Patrząc na rynek długu, najlepiej zachował się fundusz PKO Papierów Dłużnych USD, którego wynik w dużej mierze uzależniony jest od kursu dolara amerykańskiego. Umocnienie USD vs PLN w kwietniu, pomimo wzrostu rentowności amerykańskich obligacji, pozwoliło na wzrost wyceny funduszu o +1,25%. Drugi w kolejności jest wynik PKO Strategii Dłużnych – fiz, który zyskał +0,16%, a następnie PKO Obligacji Długoterminowych z wynikiem +0,11%.

Zachowanie funduszy obligacyjnych, które mają ekspozycję na polski rynek długu, było odmienne w stosunku do tego co działo się na globalnych rynkach obligacji. Wzrosty rentowności zarówno w USA jak i Europie Zachodniej spowodowały spadki indeksów dających ekspozycję na szeroki rynek długu. Dla przykładu Indeks JPM Global Aggregate Bond obniżył się o -1,5% w kwietniu, podobnie jak szeroki indeks obligacji rynków wschodzących – JPM Global Emerging Market Bond Indeks (-1,5%).

Kwiecień na rynku inwestycji - podsumowanie

Tak jak pisaliśmy w poprzednim komentarzu, kwiecień przyniósł przekroczenie okrągłej granicy 3% rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych. Ten wzrost rentowności spowodowany był obawami o wyższe poziomy inflacji, a co za tym idzie obawami o bardziej restrykcyjną polityką monetarną Fed. Wydaje się jednak, że przynajmniej na chwilę obecną dużo wyższe wzrosty rentowności są ograniczone (rentowności 10-latek amerykańskich powróciły poniżej 3%), ze względu na nadal umiarkowane poziomy inflacji. Wsparciem dla cen amerykańskich obligacji skarbowych jest popyt ze strony funduszy emerytalnych, firm ubezpieczeniowych i oszczędzających, dla których okolice 3% zysku w skali roku są wystarczająco atrakcyjną inwestycją.