2017-09-08

Dobre zachowanie obligacji

Sierpień przyniósł wzrost cen zarówno na rynkach obligacji bazowych jak również na krajowym rynku długu. Inwestorzy, którzy wyczekiwali na wypowiedzi prezesa Europejskiego Banku Centralnego oraz prezes amerykańskiego Fed’u podczas corocznej konferencji w Jackson Hole, mogą czuć się rozczarowani. Zarówno wystąpienie Mario Draghiego jak i wystąpienie Janet Yellen nie przyniosły wskazówek odnośnie kierunku polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach, ani dalszego wygaszania programu QE w strefie euro. W związku z tym konferencja nie przełożyła się na zmianę sytuacji na rynkach finansowych jaka ukształtowała się we wcześniejszej części miesiąca. Amerykańskie 10-letnie obligacje skarbowe zakończyły miesiąc na poziomie rentowności 2,12%, rentowności 10-letnich niemieckich obligacji skarbowych zeszły do poziomów 0,36%, natomiast polskich 10-latek do poziomu 3,30%.

Utrwalenie trendu NA rynkach akcji rynków wschodzących

Akcje rynków wschodzących kolejny miesiąc z rzędu zachowywały się lepiej od akcji rynków rozwiniętych. Indeks MSCI Emerging Market wzrósł +2,0% podczas gdy MSCI World spadł -0,1%. Tym co zadziałało pozytywnie dla indeksów akcji krajów rozwijających się było przede wszystkim dalsze osłabienie dolara amerykańskiego oraz spadek rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Sierpień był szczególnie udanym miesiącem dla akcji rosyjskich, które nadrobiły znacznie słabsze zachowanie ostatnich miesięcy (RTS +8,8%), oraz akcji polskich, które zyskiwały kolejny miesiąc z rzędu (WIG +3,8%). Polskie aktywa były wspierane zarówno przez utrzymujący się pozytywny sentyment do szerokich rynków wschodzących, bardzo dobre dane makro oraz wciąż silne niedoważenie inwestorów zagranicznych w Polsce. Ten ostatni czynnik jest szczególnie widoczny w napływie środków do segmentu dużych spółek. Indeks WIG20 wzrósł w sierpniu o +6,0%, podczas gdy indeksy małych i średnich spółek zanotowały niewielkie straty (mWIG40 -0,5%, sWIG80 -0,3%).

Rynek amerykańskich akcji pozostawał w sierpniu w konsolidacji (S&P500 +0,1%) i po zakończeniu publikacji wyników kwartalnych nie miał już siły na kontynuację wzrostów z poprzednich miesięcy. Pomimo silnych odczytów makro, decydujący wpływ na słabsze zachowanie akcji europejskich miał kurs EUR:USD, który kolejny miesiąc z rzędu umocnił się. Szeroki indeks europejskich akcji Stoxx Europa 600 obniżył się o -1,1%, podczas gdy indeks akcji strefy euro MSCI EMU spadł o -0,5%.

Powracający blask złota?

Niepewna sytuacja geopolityczna związana z nieudanymi próbami rakietowymi Korei Północnej zwiększyła globalną awersję do ryzyka, a tym samym spowodowała wzmożony popyt na złoto. W sierpniu cena kruszcu wzrosła do ponad 1320 USD za uncję, zyskując +4,1%. Sierpień był z kolei słabym miesiącem dla cen ropy naftowej. Ropa WTI potaniała -5,9%, natomiast ropa Brent -0,5%.

Na co warto zwrócić uwagę w nadchodzących miesiącach?

Końcówka roku może przynieść podwyższoną zmienność na rynkach finansowych. Potencjalne punkty zapalne dla ryzyka to kontynuacja napiętej sytuacji geopolitycznej związanej z działaniami Korei Północnej, możliwość przekroczenia poziomu zadłużenia przez rząd amerykański, kolejne posiedzenia największych banków centralnych, kondycja chińskiej gospodarki oraz wybory w Niemczech w drugiej połowie września. Potencjał negatywnej reakcji rynków na ostatni punkt pozostaje jednak bardzo umiarkowany.