2022-09-12

Ważna informacja dla użytkowników serwisu i-Fundusze.

W związku z rozwojem serwisu transakcyjnego i-Fundusze oraz stałym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa podczas korzystania z niego przez użytkowników, wprowadzona zostanie dwuetapowa autoryzacja podczas logowania z wykorzystaniem kodu SMS.

Po wprowadzeniu zmian korzystanie z serwisu transakcyjnego będzie możliwe wyłącznie dla osób, które posiadają aktualny numeru telefonu komórkowego przypisany w ramach ich indywidualnych danych osobowych w funduszach zarządzanych przez Towarzystwo.

Co się zmieni?

Po zmianie, każdy użytkownik podczas logowania, oprócz dotychczasowych danych, będzie musiał wpisać unikalny kod SMS, który wyślemy każdorazowo na przypisany do niego numer telefonu komórkowego.

Wprowadzenie powyższych zmian oznacza, że użytkownicy, którzy nie podali numeru telefonu komórkowego w ramach swoich danych osobowych lub ich dane są nieaktualne, utracą możliwość logowania do serwisu.

Jak zaktualizować dane?

W celu zapewnienia Państwu ciągłości korzystania z serwisu transakcyjnego już teraz zachęcamy do przeglądu i aktualizacji Państwa danych w serwisie i-Fundusze.

Zapraszamy do logowania do serwisu i-Fundusze. W przypadku braku numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail poprosimy o ich podanie na ekranie tuż po zalogowaniu do serwisu.

Z kolei w celu sprawdzenia, czy dane są aktualne zapraszamy do zakładki w prawym górnym rogu „Ustawienia” i pola „Dane osobowe i oświadczenia”. W tym miejscu w serwisie uczestnik może zaktualizować swoje dane.