2014-06-16

Wartość aktywów netto w funduszach zarządzanych przez PKO TFI wyniosła na koniec maja 15,3 mld zł. Towarzystwo utrzymuje mocną III pozycję wśród największych Towarzystw zarządzających funduszami rynku kapitałowego.

Majowa sprzedaż netto w funduszach PKO TFI wyniosła 155 mln zł. Największe napływy Towarzystwo niezmiennie odnotowuje w  grupie funduszy dłużnych (w maju było to 119 mln zł) oraz pieniężnych i gotówkowych (87,8 mln zł).

„Gwiazdą” sprzedaży ostatnich miesięcy jest jednak fundusz z grupy produktów o najwyższym stopniu ryzyka inwestycyjnego ale również o dużym potencjałem uzyskania wysokich stóp zwrotu  - PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny. W samym tylko maju wpłynęło do niego ponad 21 mln zł, a od początku roku ponad 108 mln zł.

Fundusze akcyjne z rodziny PKO TFI pochwalić się mogą również bardzo dobrymi wynikami zarządzania, które przedstawia poniższa tabela:

Fundusze PKO

12   m-cy

18   m-cy

2   lata

5   lat

PKO Akcji Małych i   Średnich Spółek

17,26%

38,98%

47,94%

70,97%

PKO Amerykańskiego Rynku   Akcji

13,19%

23,56%

16,33%

67,03%

PKO Akcji PLUS

11,06%

18,36%

34,31%

42,16%

PKO AKCJI

8,78%

14,41%

32,36%

36,32%

PKO Akcji Azji i Pacyfiku

1,19%

7,41%

11,45%

31,79%

PKO Rynków Wschodzących

0,79%

4,94%

6,96%

29,75%

PKO Japońskiego Rynku   Akcji

1,85%

14,08%

7,61%

17,46%

PKO Małych i Średnich   Spółek Plus

15,73%

33,40%

43,62%

 

PKO Biotechnologii i   Innowacji Globalny

15,25%

39,57%

37,17%

 

PKO Dóbr Luksusowych   Globalnych

8,80%

28,24%

29,13%

 

PKO Infrastruktury i   Budownictwa Globalny

5,94%

11,43%

7,40%

 

Stopy zwrotu na dzień 31.05.2014 r dane własne PKO TFI

„W maju wszystkie nasze fundusze (z wyjątkiem PKO Złota) odnotowały dodatnie stopy zwrotu. Znaczna ekspozycja zagraniczna pomaga nam w wypracowywaniu zadowalających wyników inwestycji dla naszych klientów. Dzięki globalnemu zasięgowi inwestycji zachowujemy dużą płynność, wysoką efektywność zarządzania oraz mniejszą zmienność wyników. Pozwala nam to również uniezależnić się od naszego rodzimego rynku kapitałowego. Klienci to widzą i coraz śmielej inwestują również w fundusze akcyjne. Dlatego też w okresie wakacyjnym w wybranych miesięcznikach zaplanowaliśmy kampanię reklamową jednego z naszych produktów akcyjnych jakim jest PKO Dóbr Luksusowych Globalny.” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Towarzystwa.