2023-01-25

27 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych.

W związku z nowelizacją ustawy oraz w trosce o wygodną komunikację między firmami inwestycyjnymi i ich klientami, od 27 stycznia 2023 r. potwierdzenia będą przekazywane Uczestnikowi - domyślnie - w postaci elektronicznej, chyba że Uczestnik złoży wniosek o dostarczanie potwierdzeń w postaci papierowej lub Fundusz nie będzie posiadał adresu e-mail Uczestnika.

Dotychczas potwierdzenia były przekazywane Uczestnikowi w postaci papierowej, chyba że wyraził on zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń na adres e-mail, zgodnie z zasadami „Usługi e-mail”. W związku ze zmianami „Usługa e-mail” nie będzie oferowana od 27 stycznia 2023 r.

Osoby, które zostały Uczestnikami przed 27 stycznia 2023 r. będą otrzymywać korespondencję na dotychczasowych zasadach do czasu podania adresu e-mail lub złożenia wniosku o wysyłkę papierową.

Powyższe zmiany w procedurze dotyczącej wysyłki korespondencji wynikają ze nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, której przepisy wchodzą w życie w dniu 27 stycznia 2023 r. Zmiany te nie dotyczą wysyłki rocznej korespondencji związanej z Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE) oraz Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), które regulują odrębne ustawy.