2020-11-18

Od 3 grudnia br., w trosce o zwiększenie bezpieczeństwa danych, w serwisie transakcyjnym PKO TFI (dalej i-Fundusze) wprowadzone zostaną dodatkowe formy zabezpieczenia i weryfikacji osób uprawnionych do logowania i składania zleceń dla uczestnictw instytucjonalnych za pośrednictwem serwisu i-Fundusze.

Jakie zmiany planujemy w obsłudze uczestnictw instytucjonalnych?

  • Z serwisu i-Fundusze będą mogli korzystać wyłącznie Przedstawiciele Uczestnika instytucjonalnego, o ile PKO TFI posiada komplet danych przypisanych do Przedstawiciela, w tym w szczególności numer telefonu komórkowego. Przedstawicielem jest pełnomocnik lub reprezentant uprawniony do samodzielnej reprezentacji Uczestnika instytucjonalnego, którego dane są zapisane w Rejestrze Uczestników i który, w imieniu Uczestnika instytucjonalnego, składa oświadczenia woli.
  • Wprowadzimy dodatkową autoryzację Przedstawicieli po zalogowaniu się do serwisu i-Fundusze. Jednocześnie dotychczasowy Identyfikator i Hasło nie ulegną zmianie.
  • W przypadku wybranej przez Uczestnika instytucjonalnego autoryzacji zleceń kodami SMS – zlecenie składane przez Przedstawiciela będzie autoryzowane kodami SMS, które zostaną wysłane na numer telefonu zapisany w rejestrze uczestników jako numer telefonu Przedstawiciela, a w przypadku jego braku – na numer zapisany w rejestrze uczestników jako numer telefonu Uczestnika Instytucjonalnego.
  • Po wprowadzeniu zmian, w celu ułatwienia obsługi rejestrów, każdy Przedstawiciel po zalogowaniu się do serwisu i-Fundusze będzie miał możliwość podglądu aktualnego stanu wszystkich rejestrów Uczestnika instytucjonalnego – tak jak to było dotychczas.
  • Dla nowych Uczestników Instytucjonalnych i ich Przedstawicieli wprowadziliśmy możliwość aktywacji usługi internetowej za pośrednictwem opcji pierwszego logowania, zakładka „Uczestnik instytucjonalny”.

Szczegółowo informacje znajdują się w „Zasadach składania Zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI obowiązujących w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”,  które wejdą w życie od 3 grudnia br.

Co należy zrobić, aby po zmianach nadal korzystać z systemu transakcyjnego PKO TFI?

Zachęcamy do zweryfikowania i aktualizacji kompletu danych dot. pełnomocników oraz reprezentantów samodzielnych, które będą wykorzystywane w procesie logowania i składania zleceń w serwisie i-Fundusze (m.in. numer telefonu komórkowego Przedstawiciela).

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z infolinią pod numerem telefonu 22 358 56 56, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-19:00 lub prosimy o wiadomość mailową na adres: zapytaj@pkotfi.pl