2017-10-05

Rynki akcji

Wrzesień, pomimo nieco słabszego startu, okazał się udanym miesiącem dla akcji rynków rozwiniętych. Indeks MSCI World zyskał +2,1%. Szczególnie dobrze zachowywały się kursy akcji spółek na Starym Kontynencie, które wspierane były dobrymi danymi makro i perspektywami na kontynuację tego trendu w kolejnych miesiącach, brakiem konkretnych informacji o zacieśnianiu polityki monetarnej przez EBC i osłabieniem kursu euro w stosunku do dolara w drugiej części miesiąca. Na ten ostatni element wpływ miała m.in. seria wydarzeń politycznych, do których można zaliczyć wynik niemieckich wyborów parlamentarnych (słabszy od oczekiwań wynik koalicji CDU/CSU), spadające poparcie dla partii prezydenta Macrona (widoczne w wyniku wyborów do francuskiego Senatu), czy też przedstawienie założeń reformy podatkowej przez Donalda Trumpa (ponownie dającej nadzieję na impuls fiskalny w gospodarce amerykańskiej).

Spośród funduszy PKO TFI posiadających ekspozycję na rynek akcji, najlepszą stopę zwrotu uzyskał PKO Akcji Rynku Europejskiego +4,6%, a tuż za nim PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny +4,0% i PKO Akcji Dywidendowych Globalny +3,9%, czyli subfundusze które również posiadają znaczną ekspozycję na akcje spółek ze Starego Kontynentu. Bazując na ostatnich dostępnych sprawozdaniach, ekspozycja na Europę Zachodnią dla wymienionych funduszy wynosi odpowiednio 100%, 87% i 65%.

Wrzesień był nieco słabszym miesiącem dla akcji rynków wschodzących – szczególnie z uwagi na fakt umacniającego się dolara i podtrzymania przez Fed deklaracji dotyczących kontynuacji cyklu podwyżek stóp procentowych w 2017 i 2018 roku. Indeks MSCI Emerging Markets stracił -0,5%. We wrześniu szczególnie dobrze zachowały się akcje rosyjskie, które zyskały +3,7%, korzystając ze wzrostu cen ropy i odreagowania słabości z początku roku. Akcje polskie i tureckie miały mniej udany miesiąc. Indeks WIG stracił -1,1%, natomiast indeks XU100 spadł o -6,5%.

Bez względu na wynik ostatniego miesiąca akcje rynków wschodzących i tak były głównymi zwycięzcami minionego kwartału. Patrząc na stopy zwrotu z funduszy akcyjnych w trzecim kwartale najlepszą stopą zwrotu mógł pochwalić się PKO Akcji Nowa Europa +5,9% (fundusz z ekspozycją głównie na Polskę, Turcję i Rosję) oraz PKO Akcji Rynków Wschodzących +5,3% (fundusz z ekspozycją na globalne rynki wschodzące).

Rynki obligacji

Wzrosty cen obligacji jakich byliśmy świadkami w pierwszej dekadzie września, zostały zanegowane w dalszej części miesiąca. Spadki cen obligacji skarbowych (wzrosty rentowności) w drugiej części miesiąca nastąpiły m.in. ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA już w grudniu, jak również ze względu na zbliżający się moment wyboru nowego szefa amerykańskiego banku centralnego. Ten drugi czynnik może mieć istotne znaczenie dla rynków finansowych w kolejnych latach. Jednym z potencjalnych kandydatów na stanowisko szefa Fed jest Kevin Warsh, który znany jest z tego, iż wyrażał odmienny pogląd na politykę monetarną w stosunku do tej prowadzonej w ostatnim czasie przez Janet Yellen. W związku z tym, jeśli zostałby wybrany na następcę obecnej Prezes istnieje prawdopodobieństwo na zmianę podejścia w myśleniu i działaniach Fed’u.

Wzrosty rentowności obligacji zarówno na rynkach bazowych jak i na rynku krajowym nie były bez wpływu na wyniki funduszy dłużnych PKO TFI, które w związku z tym miały utrudnioną sytuację do generowania pozytywnych wyników. Wrześniowe stopy zwrotu dla rozwiązań dłużnych znalazł się pomiędzy -0,1% a +0,1%, ale już stopy zwrotu za trzeci kwartał i od początku roku prezentują się dużo bardziej atrakcyjnie. Wyniki za trzeci kwartał oscylują w okolicy +0,4%/+0,5%, natomiast wyniki od początku roku są w przedziale pomiędzy +2,5% a +3,4%, w zależności od funduszu.

Rynki surowcowe

Wrzesień był najlepszym miesiącem w roku jeśli chodzi o wzrosty cen ropy naftowej (+9,4% dla WTI i +9,9% dla Brent). Powodów tych wzrostów należy upatrywać m.in. w silniejszych danych makro napływających z gospodarki światowej (czyli silniejsza strona popytowa) jak również w obawach o eksport ropy z Iraku w związku z referendum niepodległościowym w Kurdystanie (czyli słabsza strona podażowa). Metale szlachetne, m.in. złoto, straciły swój blask we wrześniu w wyniku umocnienia się dolara, wzrostu rentowności obligacji i kontynuacji wzrostów na rynkach akcji. Cena uncji złota spadła o -3,2% we wrześniu (poniżej 1280$), a indeks spółek złotowych obsunął się o -6,7%. Taka sytuacja miała wpływ na wyniki funduszu PKO Akcji Rynku Złota, którego wycena spadła we wrześniu o -6,9%, co sprawiło, że stopa zwrotu od początku roku z terytorium dodatniego przesunęła się ponownie w terytorium nieco ujemne (-1,9%).