2013-01-10

W 2012 wszystkie fundusze zarządzane przez PKO TFI wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Aktywa w zarządzaniu przekroczyły 10 mld zł.

Największym powodzeniem wśród klientów PKO TFI cieszyły się fundusze gotówkowe, pieniężne oraz dłużne.

Wartość aktywów netto na 28.12.2012

akcji - 1 199 227 250 mieszane - 3 368 596 542 dłużne - 2 880 515 515 pieniężne i gotówkowe - 2 312 714 277 pozostałe - 312 476 178 TOTAL - 10 073 529 763 Fundusze PKO TFI mogą pochwalić się również stabilnym wzrostem wartości jednostki uczestnictwa oraz stosunkowo wysokimi stopami zwrotu.

Znajdujący się w grupie funduszy pieniężnych i gotówkowych -  PKO Skarbowy Plus osiągnął wynik 5,74%, drugi fundusz z tej kategorii PKO Skarbowy natomiast 5,61%.

W funduszach obligacyjnych najlepszy okazał się PKO Papierów Dłużnych Plus ze stopą zwrotu na poziomie 12,12%. Zyski z inwestycji w pozostałe fundusze również przyniosły ponad 12% - PKO Obligacji 12,05% i PKO Obligacji Długoterminowych 12,03%.

Bardzo dobrze radziły sobie w ciągu ostatniego roku fundusze stabilnego wzrostu. PKO Stabilnego Wzrostu wypracował  15,05%, natomiast PKO Stabilnego Wzrostu Plus 13,96%.

Fundusze z grupy zrównoważonej przyniosły swoim Inwestorom zysk w wysokości 15,69% - PKO Zrównoważony oraz 13,91% - PKO Zrównoważony Plus.

Fundusze akcyjne tj. PKO Akcji pochwalić się może zyskiem w wysokości 19,48% a subfundusz PKO Akcji Plus 17,98%.

Numerem 1 wśród polskich MiŚiów jest  fundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus ze stopą zwrotu na poziomie 26,42%, drugi fundusz z tej kategorii zarobił PKO Akcji Małych i Średnich Spółek w tym czasie 17,92%.