2023-11-20

IKE oraz IKZE oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI, umożliwiające długoterminowe gromadzenie środków, otrzymały bardzo wysoką ocenę „IKE na 5” i „IKZE  na 5” w rankingach serwisu Analizy.pl.

Rankingi IKE i IKZE są tworzone na podstawie efektywności zarządzania, kosztów i oferty produktowej.

  1. Koszty to kategoria uwzględniająca opłaty jakie ponoszą klienci podczas gromadzenia środków na emeryturę. Główną kategorią kosztów przy długoterminowym oszczędzaniu, także w ramach IKE i IKZE, są opłaty za zarządzanie, choć ranking uwzględniał również pozostałe koszty (np. za utworzenie programu, opłaty manipulacyjne oraz za konwersje).
  2. Efektywność to kategoria, która ocenia jakość oferowanych rozwiązań. Badając ją Analizy.pl bazują na popularnym wskaźniku information ratio, mierzącym relację zysku do ryzyka.
  3. Oferta produktowa to kategoria, która ocenia konstrukcję produktu i uwzględnia zarówno szerokość oferty funduszowej, ale również to czy są dostępne portfele modelowe zgodne z cyklem życia, oraz czy jest dostęp do produktu przez Internet.

„Cieszymy się, że oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI produkty IKE i IKZE zostały tak wysoko ocenione przez portal Analizy Online, który na bieżąco monitoruje rynek funduszy inwestycyjnych. To ważne wyróżnienie i potwierdzenie dla naszych klientów, że dokonali dobrego wyboru.” – mówi Rafał Madej prezes zarządu PKO TFI.

W skład Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE + IKE) wchodzi 6 subfunduszy cyklu życia, które są prostym i wygodnym rozwiązaniem dla klientów. Ułatwiają one dywersyfikację oraz stopniową zmianę struktury portfela wraz z upływem lat i czasu jaki pozostał do zakończenia inwestycji.

Pamiętaj o ulgach podatkowych w IKE i IKZE

W przypadku IKZE ulgę podatkową poczujemy od razu – wpłaty na IKZE z danego roku kalendarzowego odliczymy w PIT od podstawy opodatkowania. W przypadku IKE ulga ma miejsce na koniec oszczędzania – wypłacając środki posiadacze kont, po spełnieniu odpowiednich warunków, są zwolnieni z podatku od dochodów kapitałowych.

Wykorzystaj tegoroczne limity wpłat na IKE i IKZE

 

W 2023 roku możesz wpłacić:

  • na IKZE do 8 322 zł (w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność do 12 483 zł*)
  • na IKE do 20 805 zł

*Maksymalny limit wpłat do IKZE dla osób samozatrudnionych pod warunkiem złożenia oświadczenia do Funduszu o przysługującym limicie IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Więcej informacji o IKE i IKZE na https://www.pkotfi.pl/pakiet-emerytalny-pkotfi/  

Linki do artykułów Analiz Online:

https://www.analizy.pl/raporty/33640/najlepsze-ikze-z-funduszami-ranking-ikze-2023

https://www.analizy.pl/raporty/33585/najlepsze-ike-z-funduszami-ranking-ike-2023