2023-01-23

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) opublikował na stronie „mojeppk” dane dotyczące udziału Polaków w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) na koniec 2022 roku. Ze statystyk wynika, że już ponad 2,5 mln pracowników oszczędza na emeryturę w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Jest to wzrost, w porównaniu do ubiegłego roku, o ponad 10%. W samym grudniu 2022 r. do PPK przystąpiło 20 tysięcy pracowników.

Z raportu PFR wynika, ze najchętniej do PPK przystępują pracownicy największych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników (partycypacja w tych organizacjach wynosi ponad 52%), większa jest również partycypacja w sektorze prywatnym niż publicznym (blisko dwukrotna różnica na korzyść firm prywatnych).

 Przypomnijmy, że PPK to powszechny system dodatkowego oszczędzania na emeryturę, na który składają się wpłaty pracodawcy (min.1,5% wynagrodzenia brutto), pracownika (min. 2% wynagrodzenia brutto) oraz dopłaty Skarbu Państwa (wpłata powitalna jednorazowa w wysokości 250 zł i dopłaty roczne w wysokości 240 zł).

 PFR w swoim opracowaniu wylicza, że na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, który oszczędza w PPK od grudnia 2019 r., znajduje się w tej chwili średnio od 3 474 zł do 3 895 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK, co oznacza dla uczestnika PPK od 89% do 99% zysku, w zależności od wybranego funduszu i subfunduszu.

 Przypomnijmy również, że w tym roku rusza akcja „Autozapisu do PPK”, która z pewnością będzie miała wpływ na wyniki partycypacji w PPK. W ramach tej akcji, wszystkie podmioty zatrudniające, które prowadzą PPK, będą miały obowiązek ponownego zapisu do PPK wszystkich osób zatrudnionych w wieku 18-54 lata, które złożyły wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Zgodnie z Ustawą o PPK, taki obowiązek ciąży na pracodawcach raz na 4 lata, a w tym roku będzie on, po raz pierwszy, przez nich wypełniany.

 Pracownicy w wieku 18-54 lata, którzy zrezygnowali wcześniej z wpłat do PPK, aby zacząć korzystać z benefitów programu, nie muszą nic robić (pracodawcy w sposób automatyczny zaczną przekazywać na ich rachunki w PPK wpłaty począwszy od 1 kwietnia 2023 r.), natomiast osoby starsze, w wieku 55 – 69 lat, aby uaktywnić swoje PPK, muszą wykonać pewne działanie tj. złożyć u swojego pracodawcy wniosek o przekazywanie wpłat do PPK. Z kolei osoby, które na moment „Autozapisu” wciąż nie będą przekonane do PPK, a nie przekroczyły 55 roku życia, aby utrzymać w mocy swoją decyzję o rezygnacji z wpłat do PPK, musza po 28 lutym br. ponownie złożyć u pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Z dniem 28 lutego 2023 r. wygasa ważność wszystkich złożonych wcześniej deklaracji w tym zakresie.

 Więcej informacji o PPK i „Autozapisie” znajdziesz na stronie https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/autozapis-ppk/