2019-03-02

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ogłoszeniem o zmianie w treści statutów nr 15 z dnia 1.12.2018 roku, w dniu 1 marca br. weszły w życie zmiany statutów subfunduszy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących i PKO Akcji Rynku Europejskiego związane ze zmianą ich polityki inwestycyjnej na tzw. fundusze indeksowe.

Subfundusze te będą dążyć do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z danego indeksu (odpowiednio S&P 500, Nikkei 225, MSCI EM, Euro Stoxx 50), który równocześnie będzie dla nich nowym benchmarkiem.

Dodatkowo w dniu 1 marca br. zmianie uległa polityka inwestycyjna, zmiana ekspozycji geograficznej oraz nazwa subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku na PKO Akcji Rynku Polskiego.

Subfundusz będzie dążył do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego wg wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40, który od 1 marca 2019 roku będzie nowym benchmarkiem subfunduszu.

W związku z wyżej wymienionymi zmianami 1 marca br zmieniła się dokumentacja prawna dotycząca wyżej wymienionych Subfunduszy.