2013-05-20

Od 31 maja br. wszystkie subfundusze PKO Światowego Funduszu Walutowego – sfio będą realizowały wpłaty i wypłaty wyłącznie w PLN. Zmiana ta dotyczy pięciu subfunduszy, które do tej pory umożliwiały dokonywanie transakcji nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w USD lub JPY:

  • PKO Akcji Rynków Wschodzących,
  • PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku,
  • PKO Akcji Rynku Amerykańskiego,
  • PKO Akcji Rynku Japońskiego,
  • PKO Papierów Dłużnych USD

Dodatkowo od wskazanej powyżej daty we wszystkich subfunduszach PKO Światowego Funduszu Walutowego – sfio obniżona zostanie minimalna wpłata na rejestr z 1000 PLN do 100 PLN.