2022-03-16

W związku z rozwojem serwisu transakcyjnego i-Fundusze i koniecznością zwiększania bezpieczeństwa jego użytkowników, planujemy wprowadzić dla wszystkich użytkowników – reprezentantów Uczestnika instytucjonalnego - dwuetapową autoryzację podczas logowania z wykorzystaniem kodu SMS.

Po wprowadzeniu zmian korzystanie z serwisu transakcyjnego będzie możliwe wyłącznie dla osób reprezentujących Uczestnika instytucjonalnego (reprezentant samodzielny lub pełnomocnik), które posiadają aktualny numeru telefonu komórkowego przypisany w ramach ich indywidualnych danych osobowych w funduszach zarządzanych przez Towarzystwo.

Co się zmieni?

Po zmianie, każdy użytkownik podczas logowania oprócz dotychczasowych danych, będzie musiał wpisać unikalny kod SMS, który wyślemy każdorazowo na przypisany do osoby numer telefonu komórkowego. Powyższe rozwiązanie, funkcjonujące już w serwisie, obejmie docelowo wszystkich użytkowników.

Wprowadzenie powyższych zmian oznacza, że użytkownicy, którzy nie podali numeru telefonu komórkowego w ramach swoich danych osobowych lub ich dane są nieaktualne, utracą możliwość logowania.

Zmianę sposobu logowania zamierzamy wprowadzić w drugiej połowie 2022 roku.

Jak zaktualizować dane?

W celu zapewnienia Państwu ciągłości korzystania z serwisu transakcyjnego już teraz zachęcamy do przeglądu i aktualizacji danych posiadanych przez Towarzystwo.

Jeśli dane wymagają aktualizacji, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: instytucje@pkotfi.pl

Odpowiednie dokumenty, pozwalające na aktualizację danych, zostaną udostępnione przez Towarzystwo po otrzymaniu wiadomości ze strony Uczestnika.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.