2014-02-20

Informujemy, że 20 lutego br. zakończył się proces aktualizacji dokumentów „Kluczowe Informacje dla Inwestorów” tzw. KIID dostępnych na stronie Towarzystwa. Aktualizacja dotyczyła wszystkich funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych zarządzanych przez PKO TFI.

Etapy aktualizacji KIID przedstawiamy poniżej:

1. Aktualizacja w dniu 28 stycznia br. dla funduszy/subfunduszy:

  • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio
  • PKO Akcji Małych i Średnich Spółek plus
  • PKO Akcji Rynków Wschodzących
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 - sfio
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 - sfio

wynika ze zmiany wskaźnika zysku i ryzyka (SRRI) i obejmuje także roczną, obowiązkową aktualizację.
W szczególności zmianie uległ wykres wyników uzyskiwanych w przeszłości, który obejmuje rok 2013 oraz aktualizację danych o kosztach bieżących. Pozostałe zmiany dotyczą rozszerzenia treści w sekcji „cele i polityka inwestycyjna” oraz wynikają ze zmian redakcyjnych.

2. Aktualizacja w dniu 11 lutego br. dla subfunduszu:

  • PKO Papierów Dłużnych USD

wynika ze zmiany wskaźnika zysku i ryzyka (SRRI) i obejmuje także roczną, obowiązkową aktualizację.
W szczególności zmianie uległ wykres wyników uzyskiwanych w przeszłości, który obejmuje rok 2013 oraz aktualizację danych o kosztach bieżących. Pozostałe zmiany dotyczą rozszerzenia treści w sekcji „cele i polityka inwestycyjna” oraz wynikają ze zmian redakcyjnych.

3. Aktualizacja w dniu 18 lutego 2014 r. dla funduszy/subfunduszy:

  • PKO Zrównoważony Plus
  • PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 - sfio
  • PKO Akcji Plus • PKO Akcji - fio

wynika ze zmiany wskaźnika zysku i ryzyka (SRRI) i obejmuje także roczną, obowiązkową aktualizację.
W szczególności zmianie uległ wykres wyników uzyskiwanych w przeszłości, który obejmuje rok 2013 oraz aktualizację danych o kosztach bieżących. Pozostałe zmiany dotyczą rozszerzenia treści w sekcji „cele i polityka inwestycyjna” oraz wynikają ze zmian redakcyjnych.                

4. Aktualizacja w dniu 20 lutego br. dla pozostałych funduszy/subfunduszy wynika z rocznej, obowiązkowej aktualizacji. W szczególności zmianie uległ wykres wyników uzyskiwanych w przeszłości, który obejmuje rok 2013 oraz aktualizację danych o kosztach bieżących. Pozostałe zmiany dotyczą rozszerzenia treści w sekcji „cele i polityka inwestycyjna” oraz wynikają ze zmian redakcyjnych. Dla funduszu i subfunduszy nie wymienionych w pkt. 1-3 wskaźnik SRRI nie uległ zmianie.