2015-01-12

Według wstępnych szacunków Analiz Online, fundusze detaliczne pozyskały w 2014 roku łącznie ponad +11 mld zł nowego kapitału. Wśród 10 najpopularniejszych produktów znalazło się aż dwa fundusze  z rodziny PKO TFI – PKO Skarbowy oraz PKO Strategii Obligacyjnych – fiz.  

W minionym roku ogromną popularnością cieszył się (..) PKO Skarbowy, (…) rynkowy gigant, z aktywami wartymi blisko 3 mld zł. (…) W zeszłym roku jego jednostka zyskała na wartości +2,95%, co było 24-tym wynikiem w gronie 42 produktów.” – czytamy w materiale Analiz Online.

Do PKO Skarbowego klienci wpłacili w tym czasie ponad 1,07 mld zł.  

Dużą popularnością w minionym roku cieszyły się również 2 fundusze dłużne. Jednym z nich jest PKO Strategii Obligacyjnych FIZ, realizujący strategię absolutnej stopy zwrotu inwestując na rynku długu, to najmłodszy produkt
z całej dziesiątki. Został utworzony w I połowie 2014 i w zaledwie kilka miesięcy pozyskał ponad +0,6 mld zł.” – czytamy dalej.

Do funduszu PKO Strategii Obligacyjnych FIZ klienci wpłacili w 2014 roku ponad 631 mln zł.

W 2014 roku PKO TFI pozyskało do wszystkich funduszy ponad 2,1 mld zł. Klienci najczęściej wybierali produkty z kategorii o najniższym poziomie ryzyka inwestycyjnego czyli pieniężnej i gotówkowej (ponad 1,9 mld zł) oraz dłużnej (655 mln zł). Inwestorzy akceptujący wyższy poziom ryzyka wybierali fundusze akcyjne, do których wpłacili ponad 90 mln zł. Najbardziej popularny w tej grupie funduszy był subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny.