2015-01-16

Rok 2015 przywitał nas większą zmiennością na rynkach finansowych niż poprzedni. Tematami, które w dużej mierze wpłynęły na nerwowość inwestorów to m.in. niespodziewany wzrost kursu franka szwajcarskiego, nadchodzące posiedzenie EBC i długo wyczekiwane dodatkowe programy luzowania ilościowego,  przyspieszone wybory parlamentarne w Grecji i jej potencjalne wyjście ze strefy euro oraz decyzje dotyczące poziomu stóp procentowych w Polsce.

Zaskakująca decyzja Narodowego Banku Szwajcarii

Wydarzeniem, które mocno zatrzęsło rynkiem walutowym w czwartek 15 stycznia, było niespodziewane porzucenie przez Narodowy Bank Szwajcarii polityki obrony kursu EUR/CHF na poziomie 1,20 co wpłynęło na silne umocnienie się Franka względem Euro i innych walut, m.in. PLN. Dodatkowo Bank Szwajcarii zdecydował się na obniżenie stopy depozytowej do poziomu -0,75%, co oznacza, że inwestorzy, którzy będą chcieli zdeponować środki w bankach, będą „karani” negatywnymi odsetkami. Mocne umocnienie się Franka jest szczególnie kłopotliwe dla osób posiadających kredyty w tej walucie.

Styczniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego – 22 stycznia

Oczekiwania na wprowadzenie programu luzowania ilościowego polegającego na skupie obligacji rządowych są coraz mocniejsze. Choć szczegółów funkcjonowania takiego programu nadal brak, to zbyt wiele zostało powiedziane przez Mario Draghiego i innych członków EBC, aby luzowania ilościowego w wersji „maxi” miało nie być. Wyczekiwania na działania EBC sprowadziły rentowności niemieckich obligacji 10 letnich do nowych minimów (0,49%), a kurs euro w stosunku do dolara do poziomu 1,18USD/1EUR.  Takie osłabienie wspólnej waluty powinno mieć pozytywne przełożenie na europejskie makro za kolejne 2-3 kwartały. W antycypacji na poprawę wyników spółek związanych z ożywieniem w strefie Euro, europejskie spółki z ekspozycją na EUR/USD już zaczęły wzrastać szybciej niż szerokie indeksy akcji. O tym czy decyzja EBC o wprowadzeniu dodatkowego luzowania ilościowego zostanie wprowadzona w styczniu czy w marcu dowiemy się już niebawem.

Przyspieszone wybory parlamentarne w Grecji – 25 stycznia

Po tym, jak w trzech rundach głosowania, kandydat partii rządzącej na prezydenta (Stavros Dimas) nie uzyskał wystarczającego poparcia, w Grecji zostały rozpisane przyśpieszone wybory parlamentarne. Według sondaży przedwyborczych liderem tych wyborów jest eurosceptyczna partia Syriza, której retoryka nie wyklucza opuszczenia strefy euro oraz stawia pod znakiem zapytania honorowanie przez Grecję zobowiązania wobec międzynarodowych pożyczkodawców. W odpowiedzi na niepewność polityczną, rentowności 10-letnich obligacji rządowych wzrosły od września o ok 4pkt % (do 9,4%). Obecna sytuacja w Grecji jest o tyle inna w porównaniu z rokiem 2011, że nie wpływa ona na sytuację w innych krajach południa Europy. Rentowności Hiszpańskich ,Włoskich i Portugalskich obligacji pozostają nadal na historycznych minimach (pomiędzy 1,5% a 2,7%)

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej – 13-14 stycznia

W tym tygodniu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.  Konsensus ekonomistów ankietowanych przez agencję PAP przed posiedzeniem pokazywał, że nie spodziewali się oni obniżek na tym posiedzeniu, natomiast uważali, że Rada obniży stopy procentowe z bieżącego poziomu 2% jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Zgodnie z oczekiwaniami RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.  Analizując rynek terminowy widzimy, że wycenia on obniżkę o ok -0,50 pkt % w terminie kolejnych 6 miesięcy. Nie wykluczone więc, że taką obniżkę zobaczymy na kolejnym posiedzeniu. Może to oznaczać dalsze spadki rentowności polskich obligacji skarbowych i wzrost cen tych obligacji. Decyzja Rady jest o tyle trudna, że z jednej strony dobre dane dotyczące dotychczasowego wzrostu gospodarczego w Polsce  nie uzasadniają dodatkowego łagodzenia polityki pieniężnej, a z drugiej strony wydłużająca się deflacja i niskie stopy procentowe w innych państwach dają przestrzeń do dalszego obniżania stóp.