2015-01-26

Z początkiem lutego do zespołu zarządzania portfelami akcyjnymi dołączy Karol Chrystowski.

Karol Chrystowski związany był dotychczas  z Altus TFI.

Wcześniej, przez 6 lat (2004-2010) pracował  w Merrill Lynch Investment Managers/BlackRock w Londynie. W latach 2010-2013  w Renaissance Asset Managers.

We wszystkich instytucjach, z którymi był wcześniej związany początkowo zatrudniony był  jako analityk, a następnie zarządzający funduszami akcyjnymi regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Rynków Wschodzących oraz Rynków Europejskich. Fundusze te, zarówno relatywnej jak i absolutnej stopy zwrotu, regularnie dostarczały klientom wyniki plasujące je w czołówce tego typu produktów. 

Absolwent Queen Mary University of London (licencjat z ekonomii) oraz University of Westminster (magister kierunku finanse międzynarodowe).