2019-05-06

Na początku kwietnia br. PKO Emerytura – sfio został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. W dniu 25.04 br. fundusz został wpisany do ewidencji PPK. 

Kolejnym krokiem będzie publikacja na portalu PFR www.mojeppk.pl m.in. szczegółowych warunków umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, statutu funduszu, kluczowych informacji dla inwestorów (KIID) oraz innych materiałów informacyjnych i marketingowych dotyczących oferty PPK jaką przygotowało PKO TFI dla Pracodawców.

„Jesteśmy jedną z pierwszych instytucji, które uzyskały wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy również gotowi do oferowania naszego produktu klientom zarówno formalnie, operacyjnie, jak i sprzedażowo. Wspierać nas będzie szeroka sieć dystrybucji PKO Banku Polskiego. Nasz produkt będzie też dostępny online na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie iPPK.” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.

Fundusz parasolowy PKO Emerytura – sfio z 8 wyodrębnionymi subfunduszami inwestycyjnymi został utworzony w celu poszerzenia oferty PKO TFI o Pracownicze Plany Kapitałowe, które już od 1 lipca br. największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób, będą zobowiązane tworzyć.

Nazwy subfunduszy inwestycyjnych wchodzących w skład PKO Emerytura – sfio zawierają przybliżoną datę osiągnięcia przez uczestnika PPK wieku emerytalnego. Polityka inwestycyjna subfunduszy jest zgodna z postanowieniami Ustawy o PPK.

PKO TFI uruchomiło również infolinię PPK dedykowaną Pracodawcom pod numerem telefonu (22)  539 23 57, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.