2013-07-08

Sprzedaż netto w maju 2013 wyniosła ponad 523 mln zł. Od początku roku klienci wpłacili do funduszy zarządzanych przez PKO TFI ok 2 mld netto nowych aktywów.

Główny strumień nowych środków nadal płynął do funduszy o najniższym stopniu ryzyka inwestycyjnego – pieniężnych i gotówkowych (238 mln zł) i dłużnych (273 mln zł).

Ulubieńcem Inwestorów jest PKO Skarbowy Plus, do którego tylko w ciągu ostatniego miesiąca wpłynęło 148 mln zł. Od początku roku fundusz ten pozyskał ponad 627 mln zł. Wśród funduszy dłużnych najwięcej wpłat wpłynęło do PKO Obligacji - fio i PKO Obligacji Długoterminowych - fio.

Klienci PKO TFI stawiają również coraz odważniejsze kroki w kierunku funduszy bardziej agresywnych i tych o bardziej „egzotycznej” polityce inwestycyjnej. Zwiększonym zainteresowaniem klientów cieszyły się: PKO  Biotechnologii i Innowacji Globalny i PKO Dóbr Luksusowych Globalny ale także „standardowe” fundusze akcyjne tj. PKO Akcji - fio oraz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fio. W grupie funduszy mieszanych najpopularniejszy okazał się PKO Stabilnego Wzrostu Plus.

„Od początku roku do naszych funduszy wpłynęło ok. 2 miliardy złotych. Dodatnie saldo wpłat odnotowaliśmy zarówno w funduszach dłużnych jak i akcyjnych. To dla nas pozytywny sygnał. Klienci dostrzegają naszą ofertę i powierzają nam coraz więcej swoich oszczędności, akceptując wyższe ryzyko w zamian za atrakcyjniejszą stopę zwrotu ze swojej inwestycji” – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.