2019-05-17

W poniedziałek 13 maja 2019 roku PKO TFI i ERGO Hestia podpisały umowę dotyczącą współpracy w zakresie oferowania PPK zarządzanego przez PKO TFI, klientom ERGO Hestii.

Zapewnienie dodatkowych oszczędności na emeryturze przyświeca idei wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na PPK składać się będą trzy strony: pracownicy, pracodawcy i Skarb Państwa.

- Pracownicze Plany Kapitałowe to dla nas ogromne wyzwanie ponieważ zależy nam na zaoferowaniu tego rozwiązania jak największej liczbie pracodawców i ich pracownikom. Dlatego bardzo cieszymy się, że udało się nam nawiązać współpracę z jednym z liderów rynku ubezpieczeń jakim jest ERGO Hestia. Liczymy na obopólną owocną i satysfakcjonującą współpracę – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI. Dodatkowo, dzięki naszej podstawowej sieci dystrybucji jaką jest PKO Bank Polski i jego doświadczonym specjalistom odpowiedzialnym za klientów korporacyjnych i detalicznych będziemy wspierać naszych klientów na każdym etapie wdrożenia PPK w ich firmie.

Firmy zatrudniające co najmniej 250 osób muszą wybrać PPK do 1 lipca 2019 r. Pracownicy przystąpią do programu automatycznie, chyba że podpiszą oświadczenie o rezygnacji. Przy analizowaniu ofert warto wziąć pod uwagę przede wszystkim wiarygodność instytucji oferujących PPK i ich doświadczenie w długofalowym inwestowaniu zgromadzonych środków.

- Partnerstwo PKO TFI i ERGO Hestii to gwarancja efektywnej  dystrybucji PPK. Głównym kryterium przy podejmowaniu decyzji o nawiązaniu współpracy przy takim projekcie jest wiarygodność obydwu instytucji – mówi Adam Roman, Członek Zarządu ERGO Hestii. Jesteśmy dla siebie naturalnymi partnerami. Naszym atutem jest ogólnopolska sieć sprzedaży w oparciu o wysoko wykwalifikowanych pośredników ubezpieczeniowych. Co roku zapewniamy ochronę zarówno ponad 3 milionom klientów indywidualnych jak też kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Pracodawcy, którzy zdecydują się na wybór PPK z oferty PKO TFI otrzymają kompleksową obsługę w postaci intuicyjnych rozwiązań online do obsługi programu zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Przewagą PKO TFI jest stabilność instytucji finansowej i doświadczenie kadry zarządzającej produktami inwestycyjnymi, programami pracowniczymi oraz funduszami cyklu życia. Oprócz doskonałej oferty produktowej z dostępem do krajowego i zagranicznych rynków finansowych nie bez znaczenia będzie zwolnienie z opłat za zarządzanie przez pierwszy rok funkcjonowania PPK. Obok sieci dystrybucji ERGO Hestii oferta PPK będzie dostępna w ponad 1200 oddziałach PKO Banku Polskiego w całej Polsce.