2019-01-21

Zmiana ta związana jest z koniecznością dostosowania do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dot. funduszy rynku pieniężnego (Rozporządzenie FRP).

W przypadku, gdy dany fundusz inwestycyjny nie spełnia kryteriów funduszu rynku pieniężnego określonych w Rozporządzeniu FRP to – zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego – nie jest możliwe posługiwanie się w nazwie funduszu określeniami takimi jak np. „pieniężny”, „gotówkowy”, „lokacyjny”, „depozytowy”, „skarbowy”, czy „płynnościowy”.

Fundusze i subfundusze inwestycyjne, których dotyczą te zmiany to:

Obecna nazwa

Nowa nazwa

PKO Skarbowy

PKO Obligacji Skarbowych

PKO Płynnościowy

PKO Obligacji Skarbowych Plus

GAMMA Pieniężny

GAMMA Plus

PKO Bezpieczna Lokata

PKO Konserwatywna Strategia

Polityka inwestycyjna tych produktów nie ulega zmianie. Powyższe zmiany wchodzą w życie 21 stycznia 2019 roku.

 

***
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Istnieje od 1997 roku. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona inwestorów indywidualnych i korporacyjnych.