2021-07-19

Podsumowanie najnowszych prognoz NBP na temat PKB i inflacji oraz spadające rentowności obligacji – o tym m.in. piszą Zarządzający funduszami PKO TFI w najnowszym wydaniu naszego cotygodniowego komentarza rynkowego.

Najważniejsze wydarzenia

Polska: W poniedziałek 12.07.2021 NBP opublikował lipcowy raport o inflacji, w którym podniesiono prognozy wzrostu PKB oraz cen. Szybszy wzrost gospodarczy w 2021 r. uzależniony jest jednak od postępów w ograniczeniu pandemii COVID-19 zarówno w Polsce jak i na świecie oraz od stopnia adaptacji podmiotów gospodarczych do funkcjonowania w warunkach wygasającej epidemii. Zgodnie z raportem, do końca bieżącego roku, wraz z postępującą odbudową aktywności gospodarczej, oczekiwane jest domknięcie ujemnej luki popytowej. W latach 2022-2023 dalszy szybki wzrost PKB przełoży się na systematycznie rosnącą dodatnią lukę popytową i wyższą inflację CPI. Natomiast wzrost inflacji w 2021 r. jest złożeniem szeregu czynników o zróżnicowanym charakterze, w tym z silniejszej od oczekiwań odbudowy popytu związanej z istotnym luzowaniem obostrzeń społeczno-gospodarczych w kraju. Według nowej projekcji inflacja pozostanie powyżej 2,5% w całym horyzoncie projekcji, czyli aż do końca 2023 r., przy czym przejściowo do I kwartału 2022 zakładany jest jej wzrost powyżej górnych widełek 3,5%.

W czwartek z kolei zostały opublikowane nowe dane dotyczące rachunku obrotów bieżących. Nadwyżka w maju wyniosła 60 mln euro (vs znacznie wyższa prognoza 1255 mln euro) i pojawiła się po raz kolejny z rzędu począwszy od września 2019, jednak jest to najniższa wartość w tym czasie. Mocno wzrósł import (+53,7% r/r), podczas gdy eksport zwiększył się o 41,7%.

Europa: Komisja Europejska przyjęła w środę pakiet wniosków, w celu dostosowania polityki UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w stosunku do poziomów z 1990 r. Dochody z opłat za emisję gazów cieplarnianych mają być częścią funduszu na rzecz działań klimatycznych, który posłuży obywatelom w finansowaniu inwestycji w efektywność energetyczną, nowe systemy ogrzewania i chłodzenia oraz „czystsze” środki transportu. Zgodnie z zapewnieniami Komisji Europejskiej, fundusz ma zapewnić państwom członkowskim finansowanie w wysokości 72,2 mld euro na lata 2025–2032.

USA: W ubiegłym tygodniu poznaliśmy odczyt inflacji CPI, który w czerwcu po raz kolejny był wyższy niż oczekiwania rynku – wzrost do 5,4% r/r w porównaniu do 5,0% r/r w maju. Wciąż rosną ceny energii oraz żywności. Inflacja bazowa natomiast wyniosła 4,5% r/r (3,8% r/r w maju). Zanotowano ponownie duży wzrost cen używanych samochodów wynoszący 10,5% m/m, który odpowiadał za ponad jedną trzecią wzrostu cen wszystkich pozycji, natomiast wzrost cen r/r w tej kategorii wyniósł już 45,2%. Wzrosty cen zanotowano w większości prezentowanych kategorii (poza elektrycznością i zaopatrzeniem medycznym), w związku z czym w kolejnych okresach oczekiwania inflacyjne wciąż mogą być utrzymywane na podwyższonych poziomach. W minionym tygodniu poznaliśmy również odczyty PPI (wskaźnik cen dóbr produkcyjnych, „inflacji producencka”), które w czerwcu również wzrosły powyżej rynkowego konsensusu do 1,0% m/m (konsensus 0,6% m/m) i były wyższe niż w maju (0,8% m/m). Inflacja PPI w ujęciu rocznym wyniosła 7,3% (konsensus 6,7%) wobec 6,6% w maju i była najwyższa w historii porównywalnych danych. Wskaźnik PPI wyłączający ceny żywności, energii i usług handlowych także jest na wysokim poziomie i wyniósł w czerwcu wyniósł 5,5% r/r (oczekiwano 5,1% r/r) wobec 5,3% r/r za maj. Wysoka inflacja cen producentów potwierdza rosnącą presję kosztową. Pomimo rosnących cen, w ubiegłotygodniowych wypowiedziach prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell podkreślał, że gospodarka nie osiągnęła jeszcze optymalnego stanu określonego przez Fed (stabilne ceny i maksymalne zatrudnienie), w związku z czym perspektywa ograniczania programu skupu aktywów i zacieśniania polityki pieniężnej pozostaje odległa.

1. Rynki akcji

W USA trwa sezon publikacji wyników za II kwartał 2021 roku. W warunkach wysokiej inflacji na giełdzie lepiej radzą sobie spółki, którym łatwiej jest zachować dotychczasową marżę przerzucając rosnące koszty na klientów. W obecnym trudnym i niepewnym otoczeniu gospodarczym, w kolejnych kwartałach premiowane będą spółki, które będą w stanie utrzymać wysokie tempo wzrostu zysków. Amerykański indeks S&P 500 zakończył spadkowy tydzień z wynikiem -0,97%, inne indeksy amerykańskie również zakończyły tydzień na minusach: Dow Jones -0,52%, NASDAQ -1,87%.

Polski rynek akcji zakończył ubiegły tydzień na lekkich plusach. WIG wzrósł +0,30%, indeks największych spółek WIG20 +0,28%. Na delikatnych minusach znalazły się jednak indeksy mniejszych spółek mWIG40 -0,06% oraz sWIG80 -0,37%.

2. Rynki obligacji

Rentowności amerykańskich obligacji spadały już trzeci tydzień z rzędu. W przypadku 30-letnich papierów amerykańskich pod koniec tygodnia osiągnęły 1,93%, natomiast rentowności 10-letnich obligacji zakończyły tydzień na poziomie 1,30%, co stanowi wartość najniższą od lutego.

Wyceny polskich obligacji rządowych również rosły spychając rentowności w dół. Dziesięciolatki skończyły tydzień na poziomie 1,64%. W środę odbyła się aukcja sprzedaży „obligacji covidowych” BGK - popyt wyniósł 1,72 mld zł, ostatecznie jednak sprzedano obligacje za 1,22 mld zł. Łącznie w tym roku wyemitowano już 28,2 mld zł obligacji BGK.

3. Rynki surowcowe

Informacja o osiągnięciu przez OPEC wstępnego porozumienia zwiększającego wydobycie ropy doprowadziła do spadku jej cen. Dyskusja jednak trwa nadal, a umowa nie jest jeszcze ostatecznie zawarta. Kontrakty terminowe na ropę Brent zakończyły tydzień z ceną 73,59 USD (spadek w porównaniu do poprzedniego tygodnia -2,59%).

Tygodniowe zmiany podstawowych metali: miedź +0,53%, złoto +0,24%, cynk +1,14%, srebro -2,27%.

4. Rynki walutowe

Kolejny tydzień presji na złotego poskutkował osłabieniem polskiej waluty - kurs w relacji do euro osiągnął 4,583 (+0,83%). Kurs USDPLN wyniósł na koniec tygodnia 3,883 złotego za dolara (zmiana +1,47%). Kurs EURUSD na koniec tygodnia to 1,18 dolara za euro (-0,63%).

 

Zespół Zarządzających PKO TFI
19.07.2021, godz.10:20