2020-04-15

M.in. o kolejnych działaniach wspierających światową gospodarkę oraz o zachowaniu kluczowych klas aktywów piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.

Najważniejsze wydarzenia:

  • Zgodnie z oczekiwaniami dynamika przyrostów nowych zachorowań na świecie spada. Rządy poszczególnych krajów opracowują plany stopniowego znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią. 
  • Prezydent Trump sugeruje, że wiele ze stanów mogłoby zostać otwartych już 1 maja. Opinii tej nie podziela jednak dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych. Nie zmienia to faktu, że wizja zniesienia większości restrykcji mocno ograniczających aktywność gospodarczą, to kwestia zdecydowanie bardziej tygodni niż miesięcy.
  • Międzynarodowy Fundusz walutowy obniżył prognozę globalnego wzrostu gospodarczego na 2020 rok o 6 punktów procentowych do -3%. Podniósł jednocześnie przewidywania na 2021 do 5,8%.
  • Przedstawiciele amerykańskich linii lotniczych oraz Departament Skarbu USA uzgodnili ostateczną wersję pomocy rządowej dla spółek w wysokości 25 mld USD.
  • Premier Japonii planuje wypłatę zasiłku dla każdego obywatela kraju w wysokości równowartości ok. 1 000 USD.
  • Bank centralny Chin obniża stopę procentową oraz stopę rezerw dla banków.
  • Zakład Audi na Węgrzech wznowił produkcję. Daimler planuje otwarcie fabryki silników w Niemczech 20 kwietnia.   


1)   Rynki akcyjne

Po serii spektakularnych zwyżek nastąpiła realizacja zysków z ostatniego odbicia i spadki kursów.

Czynnikiem wspierającym wyceny, który cały czas pozostaje w mocy, są oczekiwania na szybki powrót gospodarek do normalnego funkcjonowania.

Indeks zmienności VIX spadł w ciągu miesiąca o ponad połowę. Uspokojenie na rynku „produktów na zmienność” również przekłada się pozytywnie na wyceny akcji.

2)  Rynki obligacyjne

Rynek stopy procentowej pogłębia oczekiwania na dalsze obniżki stóp procentowych i w chwili obecnej wycenia poziom bliski 0%. Polskie obligacje podążają za niemieckimi i amerykańskimi, które nieznacznie drożeją. Premia kredytowa Polski pozostaje stabilna. Stabilizuje się również ryzyko kredytowe obligacji zagranicznych.

Polski Fundusz Rozwoju ogłosił, iż planuje skup obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym za kwotę do 5 mld zł. W połączeniu ze skupem obligacji skarbowych przez NBP powinno to sprzyjać dalszej poprawie nastrojów wśród inwestorów i wzrostowi cen papierów dłużnych.

3)  Rynki surowcowe

Cena złota jest najwyżej od 2012 roku. Kruszcowi służy skrajnie łagodna polityka pieniężna głównych banków centralnych oraz ograniczona podaż w związku z zamknięciem niektórych kopalni w Ameryce Południowej oraz RPA.

Cena ropy ustabilizowała się na niskich poziomach.

4)  Rynki walutowe

Brak większych zmian na rynku walutowym. Od kilku sesji utrzymuje się niewielkie pasmo wahań na większości głównych par walutowych świata. Stabilna sytuacja także na walutach rynków wschodzących.

Zespół Zarządzających PKO TFI