2020-04-01

O dobrych wieściach z frontu walki z koronawirusem w Europie oraz o bieżącym zachowaniu poszczególnych klas aktywów piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.

Pierwszy dzień kwietnia przynosi lekki powiew optymizmu w kwestii epidemiologicznej w Europie. Szef Instytutu Zdrowia we Włoszech zakomunikował, że szczyt zakażeń kraj ma już za sobą. Dania ogłasza sukces w walce z wirusem i w kwietniu prawdopodobnie rozpocznie znoszenie ograniczeń wprowadzonych z powodu epidemii. Dynamika nowych zachorowań w Niemczech stabilizuje się trzeci dzień z rzędu na poziomach niższych niż przed weekendem. Niestety w USA służby sanitarne oczekują znacznego wzrostu zachorowań w przyszłym tygodniu. Prezydent Trump informuje o kolejnej, czwartej już części pakietu stymulacji gospodarki w postaci programu infrastrukturalnego wartego 2 bln USD. Tesla została zmuszona do zamknięcia fabryki w Kalifornii, a amerykańska sieć domów towarowych JCPenny wydłuża okres zamknięcia placówek.

1)  Rynek akcji 

Indeksy akcyjne w Polsce i na świecie notują lekkie spadki będące konsekwencją realizacji zysków po wzrostach z końca marca. Akcjom nie pomógł także raport banku Goldman Sachs, który kolejny raz obniżył prognozę amerykańskiego PKB w drugim kwartale. Inwestorzy są również zaniepokojeni słowami Donalda Trumpa o tym, że najbliższe 2-3 tygodnie będą dla USA bardzo ciężkie.

2)  Rynek obligacji
 
Programy skupu obligacji zauważalnie wpływają na lepsze zachowanie obligacji w Polsce i na świecie. Inwestorzy oczekują obecnie niższej premii za ryzyko kredytowe Polski, które jeszcze niedawno było wyceniane najwyżej od dekady w obawie o kondycję budżetu państwa. Jest to czynnik wspierający wyceny polskich obligacji skarbowych, a zatem i wyceny jednostek sub/funduszy, które mają te obligacje w portfelach. Dalszej poprawie powinien sprzyjać skup obligacji przez NBP oraz normalizacja oczekiwań odnośnie dalszych obniżek stóp procentowych. Ryzyko kredytowe obligacji zagranicznych również lekko zmalało - to czynnik pozytywny dla wycen obligacji.

3)  Rynek surowcowy

Cena ropy ustabilizowała się na niskich poziomach. Rynek oczekuje konkretnych informacji od państw OPEC+, które w najbliższym czasie mają zorganizować nadzwyczajne spotkanie.

Cena złota pozostaje również stabilna w okolicach 1600 USD za uncję.

4)  Rynek walutowy

Spada amplituda wahań na globalnym rynku walutowym. Główna para walutowa świata stabilizuje się w okolicach 1,10 dolara amerykańskiego za jedno euro, natomiast nieznacznie słabną waluty Europy Środkowo-Wschodniej.

Zespół Zarządzających PKO TFI