2022-06-20

Rekordowa podwyżka stóp procentowych w USA zwiększająca prawdopodobieństwo recesji oraz niespodziewana decyzja szwajcarskiego banku centralnego i nadzwyczajne posiedzenie EBC - o tym m.in. piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI w najnowszym wydaniu naszego cotygodniowego komentarza rynkowego.

Najważniejsze wydarzenia:


Polska

  • Wysoka inflacja bazowa. Główny Urząd Statystyczny opublikował finalny odczyt inflacji za maj, która została potwierdzona na poziomie 13,9% r/r. zgodnie z wcześniejszym szybkim szacunkiem. Ceny towarów wzrosły o 14,9%, a usług o 10,8% wobec odpowiednio 13,1% i 10,1% w kwietniu. Z kolei inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 8,5% r/r, wobec 7,7% r/r miesiąc wcześniej. Niestety może się potwierdzać teza, że wysoka presja inflacyjna utrzyma się na dłużej, co w rezultacie przekłada się na zwiększenie oczekiwań co do przyszłego poziomu stóp procentowych w Polsce.
  • Rewizja prognoz. Agencja Fitch podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce do 5,2% z 3,3% w 2022 roku, a na 2023 r. obniżyła do 3,0% z 3,3%. Prognoza inflacji na koniec 2022 r. podwyższona została do 11,0%, a na koniec 2023 r. do 7,5%. Agencja zrewidowała również prognozę wzrostu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego do 7,00% na koniec tego roku i następnie spadku do 6,50% na koniec 2023 r. Fitch obecnie ocenia rating Polski na A- ze stabilną perspektywą.


Europa

  • Niespodziewane posiedzenie EBC. Europejski Bank Centralny zwołał w zeszłą środę nadzwyczajne posiedzenie po tym, jak wzrost kosztów pożyczek dla niektórych mocno zadłużonych państw członkowskich (Włochy, Hiszpania, Grecja) zwiększył obawy przed kolejnym kryzysem zadłużenia w strefie euro. Bank zdecydował o przekierowaniu środków z zapadających papierów skupowanych w ramach programu PEPP na wsparcie rynku długu krajów południowych strefy euro. W komunikacie wydanym po tym niespodziewanym posiedzeniu Europejski Bank Centralny zasygnalizował, że podejmie działania w celu powstrzymania rozszerzających się rozpiętości rentowności między obligacjami rządowymi państw członkowskich. Rada EBC zdecydowała również o pracach nad wdrożeniem nowego instrumentu, który pomoże złagodzić fragmentację kosztów finansowania zewnętrznego na rynku długu strefy euro.

USA

  • Mocny ruch Fed. Rezerwa Federalna podniosła w zeszłym tygodniu stopę funduszy federalnych o 0,75 punktu procentowego do docelowego przedziału od 1,50% do 1,75%. Podwyżka w tej skali była najwyższą od 1994 roku. Dodatkowo Komitet będzie kontynuował redukcję portfela obligacji skarbowych i hipotecznych. Szef Fed J. Powell zapowiedział, że spodziewa się wzrostu stóp na lipcowym posiedzeniu o 50 lub 75 punktów bazowych. Jednocześnie J. Powell stwierdził, że w gospodarce nie widzi oznak szerszego spowolnienia. Zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych członków FOMC, stopa referencyjna Fed zakończy rok na poziomie 3,4%, co oznacza rewizję w górę o 1,5 punktu procentowego w stosunku do szacunków z marca. W 2023 roku wzrośnie ona do 3,8%, czyli o punkt procentowy wyżej niż oczekiwano kwartał wcześniej. Obniżono również prognozy wzrostu gospodarczego na 2022 r., oczekując obecnie jedynie 1,7% wzrostu PKB, w porównaniu z 2,8% kwartał wcześniej. Projekcja inflacji mierzona wydatkami na konsumpcję indywidualną (PCE) wzrosła na rok bieżący do 5,2% z 4,3% w marcu.

Rynki akcji

  • Szybko rosnące stopy szkodzą akcjom. Rekordowa podwyżka stóp procentowych o 75 punktów bazowych wzmocniła w Stanach Zjednoczonych obawy o to, że walcząc z wysoką inflacją Fed będzie zmuszony do wywołania recesji. To z kolei spowodowało gwałtowny spadek cen akcji. Indeks S&P 500 zamknął się o 5,79% niżej, Nasdaq stracił 4,78%, a Dow Jones Industrial Average spadł o 4,79%. Gwałtowne spadki za oceanem przeniosły się na główne indeksy europejskie. Indeks STOXX Europe 600 zamknął się o 4,6% niżej, niemiecki  DAX spadł o 4,62%, a francuski indeks CAC 40 stracił na wartości 4,92%. Brytyjski indeks FTSE 100 spadł o 4,12%. Silna światowa awersja do ryzyka wpłynęła na obniżenie wycen również polskich indeksów akcyjnych. Indeks największych spółek WIG20 stracił 2,81%. Indeks szerokiego rynku WIG zamknął się o 3,09% niżej, a indeksy skupiające małe i średnie spółki zanotowały zmiany o -4,43% (mWIG40) oraz -3,61% (sWIG80).

Rynki obligacji

  • Polskie obligacje pod zewnętrzną presją. Rynek obligacji w Polsce nadal pozostawał pod silnym wpływem rynków bazowych w Europie i Stanach Zjednoczonych, na których doszło do znaczących spadków cen obligacji rządowych. Impulsem stała się podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych o 0,75 punktu procentowego w reakcji na nadal rosnącą inflację, mocny rynek pracy oraz rosnące problemy podażowe spowodowane restrykcjami covidowymi w Chinach i wojną w Ukrainie. Dochodowość polskich obligacji 2-letnich zwiększyła się w zeszłym tygodniu do 7,90% (wzrost o 80 punktów bazowych). Papiery 10-letnie zakończyły tydzień z rentownością na poziomie 7,84% (wzrost o 68 punktów bazowych). Według kontraktów FRA referencyjna stopa procentowa NBP może wzrosnąć do około 8,5% w ciągu kilku najbliższych miesięcy (z 6% obecnie). Zaledwie tydzień wcześniej oczekiwania te oscylowały w okolicach 7,75%-8%, co daje przesunięcie o 50-75 punktów bazowych w górę.
  • Duża zmienność na długu amerykańskim. Spekulacje z początku zeszłego tygodnia dotyczące zwiększenie skali podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych doprowadziły do dużych wzrostów rentowności amerykańskich papierów skarbowych. Obligacje 10 i 30-letnie przejściowo zbliżyły się do poziomu 3,5%. Ostatecznie, po środowej podwyżce  stóp procentowych przez Fed o 0,75 punktu procentowego, ceny obligacji w skali tygodnia spadły tylko nieznacznie. Wytłumaczyć to można obawami inwestorów, że zbyt gwałtowny wzrost stóp procentowych doprowadzi do recesji w amerykańskiej gospodarce, a w konsekwencji do niższej inflacji. Na koniec tygodnia dochodowość 10-letnich amerykańskich papierów rządowych wzrosła do 3,23% (+7 pb. w skali tygodnia), a rentowność 2-letniego długu zwiększyła się do poziomu 3,19% (+12 pb. w skali tygodnia).
  • EBC chce zmniejszać dysproporcje. Rynki obligacji strefy euro pozostawały pod wpływem zeszłotygodniowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, na którym podjęto decyzje zmierzające do zmniejszenia rozpiętości rentowności obligacji krajów strefy euro. W konsekwencji spadła rentowność papierów rządowych krajów południa Europy (Włochy, Hiszpania, Grecja). Natomiast nadal rosły rentowności obligacji pozostałych krajów strefy euro, które pozostawały pod wpływem uporczywej inflacji i działań banków centralnych zwiększających stopy procentowe. Dochodowość niemieckich obligacji rządowych zakończyła tydzień na poziomie 1,66% (+15 pb.), a dla obligacji francuskich zwiększyła się do 1,21% (+27 pb.).

Rynki surowcowe

  • Widmo recesji przyczynia się korekty. Notowania ropy naftowej Brent spadły o 6,21% do 113$ za baryłkę, a ropy WTI o 9,21% do 109,5$ za baryłkę. Ceny metali szlachetnych obniżyły się w zeszłym tygodniu – złoto spadło o ponad 1,86% do 1841$ za uncję, a srebro straciło około 1,57% i kosztowało 21,59$ za uncję. Utrzymujące się obawy o spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego negatywnie wpłynęły na notowania kontraktów terminowych na metale. Ceny na rynku miedzi, cynku i aluminium obniżyły się o odpowiednio 6,5%, 4,5% i 6,8%.

Rynki walutowe

  • Szwajcaria zaskakuje podwyżkami stóp. Na rynku walutowym obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu wahania kursu EURPLN w przedziale od 4,61 do 4,74. W zeszły piątek EURPLN ukształtował się na poziomie 4,68 złotego za euro (wzrost tygodniowy o 1,41%). Kurs USDPLN wzrósł w tym samym okresie o 1,65% do 4,46 złotego za dolara. Wartość euro w relacji do amerykańskiego dolara spadła za zeszły tydzień o 0,24% i zakończyła notowania na poziomie 1,05 EURUSD. Zeszłotygodniowa niespodziewana podwyżka stóp o 0,5 punktu procentowego przez Narodowy Bank Szwajcarii wywołała mocną przecenę złotego w relacji do franka szwajcarskiego. Kurs CHFPLN skoczył w zeszłym tygodniu o ponad 3,5% do 4,59 złotego za franka szwajcarskiego. W komunikacie towarzyszącym podwyżce stóp bank Szwajcarii poinformował, że decyzja ma na celu zapobieganie dalszemu wzrostowi inflacji. Nie wykluczono również dalszych podwyżek stóp procentowych oraz interwencji na rynku walutowym.

Zespół PKO TFI
20.06.2022, godz. 14:30