2024-07-01

Miniony tydzień nie przyniósł wielkich zmian na globalnych rynkach finansowych. Indeksy amerykańskie odnotowując tylko niewielkie ruchy, pozostają w pobliżu rekordowych poziomów. O wiele lepiej spisały się rodzime indeksy, które w dwa tygodnie odbudowały się po korekcie. Europa czeka tymczasem na wynik wyborów, których pierwsza tura odbyła się w niedzielę we Francji, po tym jak prezydent Macron rozwiązał parlament.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze i rynkowe:

Stany Zjednoczone

Publikacje, które przykuwały uwagę inwestorów:

Pozytywna

Neutralna

Negatywna

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

Wartość opublikowana

Wskaźnik zaufania konsumentów (Conference Board)

Wtorek

Czerwiec

100,0

101,3*

100,4

Sprzedaż nowych domów

Środa

Maj

633 tys.

698 tys.*

619 tys.

Roczna zmiana PKB (kwartał do kwartału)

Czwartek

1 kw 2024

1,4%

1,3%

1,4%

Zamówienia na dobra trwałego użytku

Czwartek

Maj

-0,5%

0,2%*

0,1%

Dochody osobiste

Piątek

Maj

0,4%

0,3%

0,5%

Wydatki osobiste

Piątek

Maj

0,3%

0,1%*

0,2%

Wskaźnik sentymentu Uniwersytetu Michigan

Piątek

Czerwiec

66

65,6

68,2

* - dane po rewizji

 • Nastroje amerykańskich konsumentów pogorszyły się z powodu słabszych perspektyw dla warunków biznesowych i rynku pracy.
 • Dane o sprzedaży nowych domów były niższe od oczekiwań, a na decyzjach kupujących negatywnie odbijają się wciąż wysokie koszty kredytu.
 • PKB wzrósł nieco szybciej, niż wskazywały wcześniejsze szacunki. Natomiast zamówienia na dobra trwałe wzrosły w maju o 0,1% m/m po zrewidowanym w dół wzroście o 0,2% m/m w kwietniu. Wyższy od oczekiwań odczyt wskazuje na ożywienie w przemyśle w poprzednim miesiącu.
 • Wydatki osobiste Amerykanów spadły, mimo wzrostu dochodów. Głównej przyczyny można upatrywać w tym, że chociaż tempo inflacji spadło od szczytu w 2022 roku, wysokie ceny podstawowych produktów, zniechęcają Amerykanów do zwiększenia zakupów.
 • Odczyt sentymentu Uniwersytetu Michigan wypadł lepiej od oczekiwań, niemniej jednak, wielu konsumentów nadal wyrażało obawy dotyczące wpływu wysokich cen na ich finanse. Warto zauważyć, że nastroje konsumentów pozostają znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii.

Europa

Publikacje, które przykuwały uwagę inwestorów:

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

Wartość opublikowana

Oczekiwania IFO w Niemczech

Poniedziałek

Maj

90,7

90,3*

89,0

Bieżąca ocena IFO  w Niemczech

Poniedziałek

Maj

88,5

88,3

88,3

Klimat biznesowy IFO  w Niemczech

Poniedziałek

Czerwiec

89,6

89,3

88,6

Zmiana liczby bezrobotnych Niemcy

Piątek

Czerwiec

15 tys.

25 tys.

19 tys.

Stopa wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech

Piątek

Czerwiec

6,0%

5,9%

6,0%

* - dane po rewizji

 • Rozczarowały wartości wskaźników koniunktury IFO w Niemczech. Po słabych danych PMI, to kolejne odczyty wskazujące na pogorszenie nastrojów w niemieckiej gospodarce. Wszystkie wartości PMI dla Niemiec i dla strefy euro w czerwcu wypadły gorzej od prognoz i były niższe, niż w maju. Spadek w sektorze przemysłowym wynikał z niższych nowych zamówień oraz sprzedaży eksportowej.
 • Dane z Niemiec wskazują na lekkie odbicie stopy bezrobocia z niskich poziomów. Choć rynek pracy wciąż pozostaje silny, to ten fakt w połączeniu z pogarszającymi się nastrojami mogą wskazywać na nadchodzące zagrożenia dla wzrostu gospodarczego.

Polska

Publikacje, które przykuwały uwagę inwestorów:

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres Wartość oczekiwana 

Wartość poprzednia

Wartość opublikowana

Realna sprzedaż detaliczna m/m

Poniedziałek

Maj

0,4%

-1,8%

-0,1%

Realna sprzedaż detaliczna r/r

Poniedziałek

Maj

5,4%

4,1%

5,0%

Sprzedaż detaliczna r/r

Poniedziałek

Maj

6,2%

4,3%

5,4%

Stopa bezrobocia

Wtorek

Maj

5,0%

5,1%

5,0%

Inflacja konsumencka (CPI) m/m

Piątek

Czerwiec

0,2%

0,1%

0,1%

Inflacja konsumencka (CPI) r/r

Piątek

Czerwiec

2,6%

2,5%

2,6%

 • W maju sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła o 5% w ujęciu rocznym po wzroście o 4,1% w kwietniu. Widać dużą poprawę dynamik, lecz i tak są one nieco niższe od oczekiwań. Choć jest to częściowo efekt niskiej bazy, to widać poprawę kondycji konsumentów dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy i ciągłemu wzrostowi płac.
 • Stopa bezrobocia spadła o 0,1 pp. zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów, co świadczy o silnym rynku pracy w Polsce.
 • Odczyt CPI znalazł się powyżej 2,5%, ale przebywa nadal w widełkach celu inflacyjnego. Wzrost był głównie przyczyną droższej żywności. Odbicie inflacji było oczekiwane, zatem publikacja ta nie powinna wpłynąć na najbliższą decyzję RPP.

Wykres tygodnia
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Francji i Niemiec (%) oraz różnica (spread) pomiędzy nimi (punkty bazowe).2024-07-01 wykres tygodnia
Źródło: Opracowanie własne PKO TFI na podstawie danych Bloomberg.

Rynki akcji

 • Miniony tydzień upłynął w dość spokojnych nastrojach i przyniósł nieznaczne zmiany na amerykańskich giełdach. Delikatnie spadł indeks S&P 500, a nieco powyżej kreski zamknął tydzień indeks spółek technologicznych Nasdaq Composite. Za nami już także pierwsza połowa roku 2024. W tym czasie S&P 500 zyskał 14,5%, a niekwestionowanym liderem stopy zwrotu wśród spółek z tego indeksu pozostaje Nvidia, która w tym czasie dała zarobić inwestorom prawie 150%.
 • W obliczu zwiększonej niepewności związanej z przedterminowymi wyborami ogłoszonymi przez prezydenta Macrona we Francji, indeks ogólnoeuropejski STOXX Europe 600 zakończył tydzień na minusie, a francuski CAC 40 stracił 1,96%. Spośród najważniejszych indeksów na delikatnym plusie zamknął tydzień jedynie niemiecki DAX, rosnąc o 0,4%.
 • Na tle indeksów amerykańskich i europejskich bardzo dobrze zachowywał się w ubiegłym tygodniu szeroki indeks rodzimej giełdy (WIG), który wzrósł o 2,5%. Spośród polskich blue chipów najwięcej zyskał KGHM (+6,9%), bardzo dobre wyniki tygodniowe odnotowały także banki (Alior +6,2%, Santander +5,6%, mBank +5,2%).

Tygodniowe zmiany wybranych indeksów akcji:

2024-07-01 tygodnoweŹródło: Opracowanie własne PKO TFI na podstawie danych serwisu Bloomberg. Stan na koniec dnia 28.06.2024 r.

Rynki obligacji

 • Rentowności długoterminowych amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły w ciągu tygodnia, a rentowność 10-letnich Treasuries zamknęła się na poziomie 4,4%. Podsumowując pierwszą połowę roku 2024 r. należy zauważyć, że w tym czasie rentowności dziesięciolatek wzrosły z poziomu poniżej 4% w styczniu, kiedy to rynek optymistycznie wyceniał kilka cięć stop procentowych Fed, do ponad 4,7% na koniec kwietnia. Ruch ten był wynikiem szeregu wyższych niż oczekiwano odczytów inflacji i tym samym dostosowywania się oczekiwań rynkowych dotyczących tempa luzowania monetarnego Fed. Od początku maja do dziś, po ustabilizowaniu się odczytów inflacyjnych, stopy spadły o ok. 30 pb. Obecnie rynek wycenia spadek stóp procentowych Fed o 50 punktów bazowych do końca roku. 
 • Rentowności obligacji europejskich wzrosły o kilka punktów bazowych. Presja na wzrost rentowności obligacji skarbowych utrzymuje się w wyniku bardziej ostrożnego podejścia Europejskiego Banku Centralnego do obniżek stop procentowych. Powodem jest niepewność wynikająca z publikowanych na bieżąco danych makroekonomicznych oraz zwiększonego ryzyka o charakterze politycznym. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcia wyborcze we Francji rynek oczekuje wyższej premii za ryzyko tego kraju, co przełożyło się na wzrost rentowności w relacji do innych krajów strefy euro.
 • Polska krzywa rentowności pozostała bez większych zmian w zeszłym tygodniu. Rentowności długu skarbowego spadły o zaledwie kilka punktów bazowych dla większości terminów zapadalności, co oznacza lekkie wzrosły cen papierów skarbowych. Stawki kontraktów FRA („Forward Rate Agreement”) pozostały bez większych zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyceniają spadek stopy referencyjnej o 25 pb. w ciągu roku.

2024-07-01 rentownoscŹródło: Opracowanie własne PKO TFI na podstawie danych serwisu Bloomberg. Stan na koniec dnia 28.06.2024 r.

Najważniejsze wydarzenia obecnego tygodnia:

Stany Zjednoczone

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

PMI dla przemysłu w USA (S&P Global)

Poniedziałek

Czerwiec

51,7

51,7

PMI dla przemysłu (ISM)

Poniedziałek

Czerwiec

49,2

48,7

Zmiana zatrudnienia wg ADP

Środa

Czerwiec

163 tys.

152 tys.

PMI zbiorczy dla USA (S&P Global)

Środa

Czerwiec

-

54,6

Zamówienia w przemyśle

Środa

Maj

0,3%

0,7%

Zmiana w zatrudnieniu poza rolnictwem

Piątek

Czerwiec

188 tys.

272 tys.

Stopa bezrobocia

Piątek

Czerwiec

4,0%

4,0%

Średnie godzinowe zarobki m/m

Piątek

Czerwiec

0,3%

0,4%

 • W tym tygodniu inwestorzy w USA będą skupiać się na danych z rynku pracy, w tym na zmianie zatrudnienia wg ADP oraz na zmianie w zatrudnieniu poza rolnictwem (Nonfarm Payrolls). Dane te mogą mieć istotny wpływ na oczekiwania dotyczące przyszłej polityki monetarnej. Ponadto, publikacje dotyczące aktywności w sektorze przemysłowym (PMI dla przemysłu oraz ISM Manufacturing) oraz dane o zamówieniach w przemyśle pozwolą ocenić kondycję amerykańskiej gospodarki. Średnie godzinowe zarobki m/m oraz stopa bezrobocia dostarczą dodatkowych informacji o rynku pracy i inflacji.

Europa

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

PMI dla przemysłu w strefie euro (HCOB)

Poniedziałek

Czerwiec

45,6

45,6

PMI dla przemysłu w Niemczech (HCOB)

Poniedziałek

Czerwiec

43,4

43,4

CPI m/m Niemcy

Poniedziałek

Czerwiec

0,2%

0,1%

CPI r/r Niemcy

Poniedziałek

Czerwiec

2,3%

2,4%

PMI zbiorczy dla strefy euro (HCOB)

Środa

Czerwiec

50,8

50,8

PPI r/r strefa euro

Środa

Maj

-4,2%

-5,7%

PMI zbiorczy dla Niemiec (HCOB)

Środa

Czerwiec

50,6

50,6

Zamówienia w przemyśle m/m Niemcy

Czwartek

Maj

0,8%

-0,2%

Zamówienia w przemyśle r/r Niemcy

Czwartek

Maj

-6,0%

-1,6%

Sprzedaż detaliczna r/r strefa euro

Piątek

Maj

0,1%

0,0%

Produkcja przemysłowa r/r Niemcy

Piątek

Maj

-4,2%

-3,9%

 • W Europie kluczowe będą wyniki wyborów parlamentarnych we Francji. Sondaże wskazują, że największe szanse na zdobycie większości ma prawicowe Zjednoczenie Narodowe z Marine Le Pen na czele. Opublikowane zostaną także dane dotyczące PMI dla przemysłu w strefie euro oraz w Niemczech, które wskażą na bieżącą kondycję sektora przemysłowego. Oczekuje się również na publikacje dotyczące inflacji konsumenckiej (CPI) w Niemczech, co będzie istotne dla oceny presji inflacyjnej. PMI zbiorczy dla strefy euro oraz Niemiec dostarczy szerszego obrazu aktywności gospodarczej, a dane dotyczące PPI w strefie euro wskażą na zmiany cen producentów. Zamówienia w przemyśle w Niemczech oraz sprzedaż detaliczna w strefie euro pozwolą ocenić dynamikę popytu wewnętrznego.

Polska

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

PMI dla przemysłu w Polsce (S&P Global)

Poniedziałek

Czerwiec

45,0

45,0

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Wtorek

-

-

-

Ogłoszenie stopy referencyjnej w Polsce

Środa

-

5,75%

5,75%

 • W Polsce inwestorzy będą monitorować odczyt PMI dla przemysłu, który dostarczy informacji o kondycji sektora wytwórczego. Ważne będzie również posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej oraz ogłoszenie stopy referencyjnej, choć uczestnicy rynku nie spodziewają się żadnych zmian.

Zespół PKO TFI,
01.07.2024, godz. 15:15