2022-10-19

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, w którym przystępnie odpowiadamy na często pojawiające się pytania związane z historycznymi wynikami oraz potencjałem funduszy obligacji.

  • Od czego zależą wyniki różnych funduszy obligacji w ofercie PKO TFI?
  • Co to jest rentowności obligacji i rentowność portfela funduszu obligacji?
  • Jak wybrać fundusz obligacji, który uzyska najwyższą stopę zwrotu w przyszłości?

 Przyjemnej lektury i samych dobrych decyzji inwestycyjnych!

Przeczytaj