2024-05-06

Choć w Polsce miniony tydzień był spokojny ze względu na majówkę, to za granicą obserwowaliśmy wyjątkowo dużo istotnych wydarzeń. Począwszy od posiedzenia Fed, które potwierdziło, że w czerwcu prawdopodobnie nie zobaczymy pierwszych cięć stóp, przez bardzo dobre wyniki kwartalne gigantów technologicznych, po odczyty inflacji w Europie. Te ostatnie wspierają narrację, że luzowanie monetarne w Europie rozpocznie się szybciej niż za oceanem. Jednak wobec jastrzębiego nastawienia Fed na rynkach europejskich i tak panowała spora niepewność.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze i rynkowe:

Stany Zjednoczone

Publikacje, które przykuwały uwagę inwestorów:

Pozytywna

Neutralna

Negatywna

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

Wartość opublikowana

Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board

Wtorek

Kwiecień

104,0

104,7

97,0

Indeks ISM w przemyśle

Środa

Kwiecień

50,0

50,3

49,2

Decyzja FOMC

Środa

-

5,25-5,5%

5,25-5,5%

5,25-5,5%

Zamówienia fabryczne

Czwartek

Marzec

1,6%

1,4%

1,6%

Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych

Piątek

Kwiecień

240 tys.

303 tys.

175 tys.

Stopa bezrobocia

Piątek

Kwiecień

3,8%

3,8%

3,9%

Godzinowa stawka wynagrodzenia m/m

Piątek

Kwiecień

0,3%

0,3%

0,2%

Usługowy indeks ISM

Piątek

Kwiecień

52,0

51,4

49,4

 • Stopy procentowe bez zmian: Decyzja Fed była zgodna z oczekiwaniami. To 6 posiedzenie z rzędu, na którym nie zdecydowano się na cięcia bądź podwyżki stóp w USA. J. Powell zasugerował, że pozostaną one na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. Z drugiej strony ewentualne podwyżki stóp wydają się mało prawdopodobne.
 • Pogorszenie nastrojów: Wg wskaźnika Conference Board, trzeci miesiąc z rzędu pogarszają się nastroje konsumentów. Wskaźniki ISM (przemysłowy i usługowy) również pokazały osłabienie koniunktury w obu obszarach. Bieżące odczyty były niższe zarówno od poprzednich, jak i od poziomów oczekiwanych. Zgodny z oczekiwaniami wzrost zamówień fabrycznych może za to wskazywać na nadchodzącą lekką poprawę w przemyśle.
 • Schłodzenie rynku pracy: Mniej nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, niższa dynamika stawki godzinowej oraz wyższa od spodziewanej stopa bezrobocia. Wszystkie te wskaźniki wypadły gorzej od oczekiwań i wskazują na delikatne ochłodzenie rynku pracy. Mimo jastrzębiej retoryki Fed, gorsze dane z gospodarki ucieszyły inwestorów, ponieważ powinny przybliżać Amerykanów do pierwszej obniżki stóp.

Europa

Publikacje, które przykuwały uwagę inwestorów:

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

Wartość opublikowana

Roczna inflacja CPI w strefie euro

Wtorek

04.2023-04.2024

2,4%

2,4%

2,4%

Miesięczna inflacja CPI w strefie euro

Wtorek

Kwiecień

0,6%

0,8%

0,6%

Roczna inflacja bazowa w strefie euro

Wtorek

04.2023-04.2024

2,6%

2,9%

2,7%

PKB za I kwartał kw/kw w strefie euro

Wtorek

1 kw. 2024

0,1%

-0,1%

0,3%

Roczna inflacja w Niemczech

Wtorek

04.2023-04.2024

2,3%

2,2%

2,2%

Miesięczna inflacja CPI w Niemczech

Wtorek

Kwiecień

0,6%

0,4%

0,5%

Sprzedaż detaliczna r/r w Niemczech

Wtorek

03.2023-03.2024

-0,7%

1,9%

-2,7%

Stopa bezrobocia w strefie euro

Środa

Marzec

5,9%

6,5%

5,9%

PKB za I kwartał kw/kw w Niemczech

Środa

1 kw. 2024

0,1%

-0,3%

0,2%

PKB za I kwartał r/r w Niemczech

Środa

1 kw. 2024

-0,2%

-0,2%

-0,2%

 • Inflacja się stabilizuje: Obserwujemy pozytywne odczyty dotyczące inflacji w strefie euro, także tej bazowej, co powinno wspierać scenariusz pierwszej obniżki stóp procentowych przez EBC już w czerwcu.
 • PKB zaskakuje pozytywnie: Tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro i w Niemczech było wyższe zarówno od oczekiwań, jak i od poprzednio odnotowanych wartości, co przywraca nadzieję na lekkie ożywienie w europejskiej gospodarce. Stopa bezrobocia nie zmienia się od grudnia ubiegłego roku, co wskazuje na stabilną sytuację na rynku pracy.
 • Konsument ma się dobrze: Co prawda sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym spowolniła, to jednak w ujęciu miesięcznym dane pokazały zaskakująco dobry obraz niemieckiego konsumenta. W marcu odnotowano wzrost o 1,8% w ujęciu realnym, co daje najwyższe tempo wzrostu od listopada 2021 r.

Polska

Publikacje, które przykuwały uwagę inwestorów:

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

Wartość opublikowana

Miesięczna inflacja CPI

Wtorek

Kwiecień

1,1%

0,2%

1,0%

Roczna inflacja CPI

Wtorek

04.2023-04.2024

2,5%

2,0%

2,4%

Indeks PMI dla przemysłu

Czwartek

Kwiecień

47,9

48

45,9

 • Inflacja stabilna, mimo przywrócenia VAT na żywność: Wzrost cen w kwietniu, mierzony wskaźnikiem CPI, osiągnął dawno już niewidziany poziom 1%, lecz i tak był nieco niższy od oczekiwań, podobnie jak inflacja w ujęciu rocznym. Do wzrostu cen doszło wskutek przywrócenia 5% stawki VAT na wybrane towary.
 • Pogorszenie nastrojów w przemyśle: Indeks PMI spadł do najniższego poziomu od października ubiegłego roku. Nie mogąc uporać się w kwietniu z newralgicznym poziomem 50 pkt oddzielającym oczekiwania recesyjne od wzrostowych, pozostaje w negatywnej strefie już od 2 lat.

Rynki akcji

 • Główne indeksy giełdowe w USA rosły drugi tydzień z rzędu. Pomimo dość jastrzębich komentarzy Rezerwy Federalnej, której przedstawiciele wskazują na brak dalszych postępów w zbliżaniu się inflacji do celu, na pozytywne nastroje wpłynęły dobre wyniki finansowe spółek, miedzy innymi Apple i Tesla, które urosły odpowiednio o 8,3% i 7,7% w ciągu tygodnia.
 • Gorsze wyniki osiągnęły indeksy w Europie. Pomimo komunikatów EBC sygnalizujących pierwsze obniżki stóp procentowych w czerwcu, inwestorzy obawiają się, że jastrzębi Fed oraz powoli poprawiająca się sytuacja gospodarcza mogą mieć wpływ na przesunięcie decyzji o ewentualnych kolejnych obniżkach. Wskutek tej niepewności większość indeksów europejskich zakończyła tydzień na minusach.
 • Majówkowy, wyjątkowo krótki tydzień w Polsce zakończył się bez większych zmian dla indeksu szerokiego rynku WIG oraz lekkim spadkiem indeksu polskich blue chipów WIG20. Nieco ponad kreską tydzień zakończyły indeksy średnich i małych spółek.

Tygodniowe zmiany wybranych indeksów akcji:

2024-05-06 tygodnioweŹródło: Opracowanie własne PKO TFI na podstawie danych serwisu Bloomberg. Stan na koniec dnia 03.05.2024 r.

Rynki obligacji

 • Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spadły w ubiegłym tygodniu przerywając wzrostową serię, po której rentowności dziesięciolatek znalazły się najwyżej od listopada ubiegłego roku. Spadek rentowności 10-letnich Treasuries o kilkanaście punktów bazowych oznacza ich powrót do poziomów z pierwszej połowy kwietnia.
 • Spadki rentowności o kilka punktów bazowych zanotowaliśmy także dla długu skarbowego państw europejskich. Rentowność niemieckiego bunda spadła poniżej poziomu 2,5%.
 • O kilka punktów bazowych spadły także rentowności polskich średnio- i długo-terminowych obligacji skarbowych. Bez większych zmian pozostały natomiast stawki kontraktów FRA („Forward Rate Agreement”), które niezmiennie wyceniają jedną obniżkę stóp procentowych, a więc spadek stopy referencyjnej o 25 pb. w ciągu roku.

2024-05-06 rentownosc

Źródło: Opracowanie własne PKO TFI na podstawie danych serwisu Bloomberg. Stan na koniec dnia 03.05.2024 r.

Najważniejsze wydarzenia obecnego tygodnia:

Stany Zjednoczone

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

Wstępna liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych

Czwartek

Maj

214 tys.

208 tys.

Wskaźnik sentymentu Uniwersytetu Michigan

Piątek

Maj

76,2

77,2

 • Przed nami nieco spokojniejszy tydzień pod względem liczby publikacji makroekonomicznych. W kalendarzu ze Stanów Zjednoczonych najważniejszymi danymi będzie wskaźnik sentymentu publikowany przez Uniwersytet w Michigan oraz tygodniowe dane z rynku pracy.

Europa

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

Wskaźnik zaufania inwestorów Sentix

Poniedziałek

Maj

-5,0

-5,9

Roczna inflacja producentów (PPI) w strefie euro

Poniedziałek

Marzec

-7,7%

-8,3%

Sprzedaż detaliczna r/r w strefie euro

Wtorek

Marzec

-0,2%

-0,7%

Sprzedaż detaliczna m/m w strefie euro

Wtorek

Marzec

0,7%

-0,5%

Zamówienia fabryczne w Niemczech m/m

Wtorek

Marzec

0,5%

0,2%

Produkcja przemysłowa w Niemczech m/m

Środa

Marzec

-0,9%

2,1%

 • Większa porcja danych pojawi się natomiast w Europie. Najważniejsze odczyty to przede wszystkim majowy wskaźnik Sentix oraz marcowe odczyty PPI i sprzedaży detalicznej ze strefy euro, a także zamówienia fabryczne i produkcja przemysłowa z Niemiec za marzec.

Polska

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

Decyzja RPP (stopa referencyjna)

Czwartek

-

5,75%

5,75%

 • Najważniejszym wydarzeniem nadchodzącego tygodnia w Polsce będzie posiedzenie RPP, na którym najprawdopodobniej Rada podejmie decyzję o pozostawieniu parametrów polityki pieniężnej bez zmian.

Zespół PKO TFI,
06.05.2024, godz. 16:10