2024-04-02

Skrócony świąteczny tydzień nie był dla amerykańskich indeksów S&P 500 oraz Dow Jones przeszkodą w osiągnięciu kolejnych historycznych maksimów. Nieco gorzej poradziły sobie spółki technologiczne, a Nasdaq Composite zamknął tydzień na niewielkim minusie. Drugi pozytywny tydzień z rzędu odnotowały także polskie blue chipy, a WIG20 wzrósł o prawie 2,5%.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze i rynkowe:

Stany Zjednoczone

Publikacje, które przykuwały uwagę inwestorów:

Pozytywna

Neutralna

Negatywna

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

Wartość opublikowana

Sprzedaż nowych domów

Poniedziałek 

Luty

677 tys.

661 tys.

662 tys.

Wskaźnik zaufania Conference Board

Wtorek

Marzec

107

106,7

104,7

Zamówienia
na dobra trwałe

Wtorek

Luty

1%

-6,2%

1,4%

Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Czwartek

18-22.03

212 tys.

210 tys.

210 tys.

Dochody osobiste

Piątek

Luty

0,4%

1,0%

0,3%

Wydatki osobiste

Piątek

Luty

0,5%

0,2%

0,8%

PCE Deflator - bazowy

Piątek

Luty

2,8%

2,8%

2,8%

 • Słabnąca presja inflacyjna w USA: Piątkowy odczyt ważnego wskaźnika inflacji w USA wskazał, że presja inflacyjna słabnie, a ceny konsumenckie rosły w lutym w znacznie wolniejszym tempie niż kilka miesięcy wcześniej. Indeks PCE pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do stycznia i oznaczał najwolniejszy wzrost cen od marca 2021 roku.
 • Słabsze nastroje konsumentów: Choć amerykański konsument pozostaje w dobrej kondycji, co potwierdza lepszy od oczekiwań wskaźnik wydatków osobistych za luty, to wskutek obaw o podwyższone poziomy cen marcowy indeks zaufania konsumentów Conference Board znalazł się poniżej konsensusu.
 • Stabilizacja rynku pracy: Tygodniowe dane z rynku pracy mówiące o liczbie nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, były niemalże zgodne z oczekiwaniami i jednocześnie odczytem z poprzedniego tygodnia. To kolejne odczyty, które potwierdzają tezę o stabilnej sytuacji na rynku pracy w USA. Im silniejszy rynek pracy, tym mniejsza chęć Rezerwy Federalnej do obniżek stóp procentowych.

Europa

Publikacje, które przykuwały uwagę inwestorów:

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

Wartość opublikowana

Indeks zaufania konsumentów w strefie euro

Środa

Marzec

-

-14,9

-14,9

Sprzedaż detaliczna w Niemczech

Czwartek

Luty

0,4%

-0,4%

-1,9%

 • Gorsza od oczekiwań sytuacja konsumenta w Niemczech: Nieoczekiwany spadek niemieckiej sprzedaży detalicznej był sporym zaskoczeniem dla uczestników rynku finansowego. Lutowe załamanie konsumpcji stanowi czynnik, który dokłada się do narracji słabej kondycji gospodarczej Niemiec.
 • Indeks zaufania konsumentów: Odczyt finalny badania sentymentu gospodarstw domowych w strefie euro był zgodny z odczytem wstępnym. Choć oczekiwania konsumentów są mniej pesymistyczne niż po wybuchu wojny w Ukrainie, to wciąż pozostają na dość niskich poziomach.

Polska

Publikacje, które przykuwały uwagę inwestorów:

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

Wartość opublikowana

Stopa bezrobocia

Poniedziałek

Luty

5,4%

5,4%

5,4%

Roczna inflacja (CPI)

Piątek

03.2023-03.2024

2,3%

2,8

1,9%

Miesięczna inflacja (CPI)

Piątek

Marzec

0,4%

0,3%

0,2%

 • Inflacja w celu: Odczyt rocznej CPI w marcu znalazł się poniżej 2% po raz pierwszy od pięciu lat (od marca 2019 r.). Miesięczny odczyt inflacji również wypadł poniżej konsensusu. Choć inflacja utrzymuje się na ścieżce spadkowej, to zgodnie z oczekiwaniami rynku i ekonomistów jest to sytuacja przejściowa i w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się wzrostu wskaźnika cen.
 • Mocny rynek pracy: Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,4%, pozostając na tym samym poziomie co w styczniu, wskazując jednocześnie na stabilną sytuację na rynku pracy.

Zachowanie wybranych indeksów akcji w pierwszym kwartale 2024 r.02.04.2024 indeks

Źródło: Opracowanie własne PKO TFI na podstawie danych Bloomberg.

Rynki akcji

 • W ubiegłym tygodniu część amerykańskich indeksów ponownie wybiła się na szczyty. Marzec był piątym z rzędu wzrostowym miesiącem zarówno dla S&P500, jak i technologicznego Nasdaq Composite oraz blue chipow z indeksu Dow Jones. W zakończonym jednocześnie w minionym tygodniu pierwszym kwartale 2024 roku, indeks S&P500 osiągnął ponad dziesięcioprocentową stopę zwrotu.
 • Pomimo recesyjnych sygnałów płynących z publikacji danych gospodarczych, wzrosty nie ominęły rynków europejskich. Optymizm europejski napędzany jest perspektywą pierwszych czerwcowych obniżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny.
 • Globalne zwyżki indeksów nie pozostały bez wpływu także na rodzimą giełdę, gdzie również w skróconym świątecznym tygodniu zanotowaliśmy wzrosty wszystkich najważniejszych indeksów.

Tygodniowe zmiany wybranych indeksów akcji:02.04.2024 tygodniowe

Źródło: Opracowanie własne PKO TFI na podstawie danych serwisu Bloomberg. Stan na koniec dnia 29.03.2024 r.

Rynki obligacji

 • Dość spokojny tydzień na amerykańskim rynku długu skarbowego nie przyniósł większych zmian na krzywej dochodowości, a rentowność dziesięcioletnich Treasuries pozostały na podobnym poziomie co tydzień wcześniej. W ciągu pierwszego kwartału rentowność amerykańskiej dziesięciolatki wzrosła o ponad 30 punktów bazowych.
 • Brak większych zmian rentowności zanotowaliśmy również w przypadku obligacji europejskich. W całym pierwszym kwartale rentowność niemieckiego bunda wzrosła o niecałe 30 punktów bazowych do ok. 2,3% na koniec marca.
 • Rentowność polskiej dziesięciolatki spadła z najwyższych poziomów od początku roku do ok. 5,4%. Stawki kontraktów FRA („Forward Rate Agreement”) nieco spadły w minionym tygodniu i wyceniają obecnie jedną obniżkę stóp procentowych przez RPP, a więc spadek stopy referencyjnej o 25 pb. w ciągu roku.

02.04.2024 rentowność

Źródło: Opracowanie własne PKO TFI na podstawie danych serwisu Bloomberg. Stan na koniec dnia 29.03.2024 r.

Najważniejsze wydarzenia obecnego tygodnia:

Stany Zjednoczone

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

ISM przemysłowy

Poniedziałek

Marzec

48,4

47,8

Zamówienia fabryczne

Wtorek

Luty

1,0%

-3,6%

Zmiana zatrudnienia ADP

Środa

Marzec

150 tys.

140 tys.

ISM Indeks usługowy

Środa

Marzec

52,8

52,6

Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych

Piątek

Marzec

203 tys.

275 tys.

Średnia stawka godzinowa

Piątek

Marzec

0,3%

0,1%

 • W Stanach Zjednoczonych uwagę inwestorów przykują w szczególności miesięczne dane, które podsumują sytuację na amerykańskim rynku pracy w marcu. Ostatni lutowy odczyt zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych był dla rynków sporą pozytywną niespodzianką, która osłabiła nieco nadzieje na szybsze obniżanie stóp procentowych przez Fed.

Europa

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

CPI w Niemczech

Wtorek

03.2023-03.2024

2,2%

2,5%

CPI w strefie euro

Środa

03.2023-03.2024

2,5%

2,6%

PPI w strefie euro

Czwartek

03.2023-03.2024

-8,5%

-8,6%

Zamówienia fabryczne w Niemczech

Piątek

Luty

0,6%

-11,3%

 • Wśród publikacji z Europy pojawią się m.in. dane inflacyjne z Niemieci strefy euro. Rynek spodziewa się dalszego wygasania presji inflacyjnej w utrzymującym się otoczeniu spowolnienia gospodarczego.

Polska

Wskaźnik

Dzień publikacji

Badany okres

Wartość oczekiwana

Wartość poprzednia

S&P Global PMI przemysłowe

Wtorek

Marzec

47,9

47,9

Decyzja RPP (stopy procentowe)

Czwartek

-

5,75%

5,75%

 • W Polsce wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej wraz z decyzją dotyczącą wysokości stóp procentowych. Nawet pomimo zaskakująco niskiej inflacji w marcu, rynek nie spodziewa się dalszych cięć, ponieważ zgodnie z dotychczasową retoryką Rady, prognoza inflacji obarczona jest wysokim poziomem niepewności.

Zespół PKO TFI,
02.04.2024, godz. 15:10