2022-06-13

Zgodna z oczekiwaniami podwyżka stóp procentowych w Polsce oraz zaskakująco wysoka inflacja przy jednoczesnym załamaniu nastrojów konsumenckich w USA - o tym m.in. piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI w najnowszym wydaniu naszego cotygodniowego komentarza rynkowego.

Najważniejsze wydarzenia:

Polska

 • Podwyżka stóp zgodna z oczekiwaniami. Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podwyższyła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego, tym razem o 75 pb. Główna stopa referencyjna wynosi obecnie 6,0% i jest najwyższa od listopada 2008 roku. Podwyżka w takiej skali była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Podwyżka motywowana była koniecznością obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie (2,5% +/- 1 pp) oraz ograniczenia oczekiwań inflacyjnych. W komunikacie ponownie podkreślono możliwość stosowania przez NBP interwencji walutowych.

Europa

 • EBC zapowiada podwyżki. Europejski Bank Centralny na posiedzeniu 9 czerwca nie zmienił stóp procentowych. Stopa depozytowa pozostała na poziomie -0,5%. Decyzja Rady była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. Rada zdecydowała się zakończyć w lipcu bieżącego roku program skupu aktywów oraz utrzymać reinwestowanie zapadających obligacji. Zapowiedzi EBC wskazują na nadchodzącą w lipcu podwyżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Bank centralny dodał, że jeżeli średnioterminowe perspektywy inflacji utrzymają się lub pogorszą, możliwa będzie podwyżka o większej skali na posiedzeniu wrześniowym. EBC obniżył perspektywy wzrostu gospodarczego i podwyższył prognozę inflacji. Według prognoz na 2022 r. inflacja przyspieszy do 6,8%, w 2023 wyniesie 3,5%, a w 2024 obniży się do 2,1%. Według banku wzrost inflacji wynika głównie ze wzrostu cen energii, luzowania restrykcji wynikających z pandemii i problemów podażowych z nią związanych. Prognozy wzrostu PKB w strefie euro zostały obniżone do 2,8% w 2022 r. i 2,1% w 2023 r. Negatywnie na PKB wpływa wzrost kosztów energii oraz problemy podażowe związane z restrykcjami covidowymi w Chinach i wojną na Ukrainie. Według banku ryzyka dla wzrostu gospodarczego pozostają skierowane w dół, a dla inflacji w górę.

USA

 • Inflacja w USA niestety znów zaskakuje. Majowa publikacja inflacji CPI pokazała, że wskaźnik przyspieszył do 8,6% r/r z 8,3% r/r miesiąc wcześniej, co było największym wzrostem od 1981 roku. Odczyt okazał się wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 8,3%. Do wzrostu przyczyniły się głównie rosnące ceny wynajmu, paliw oraz żywności. Inflacja bazowa, która nie obejmuje cen żywności i energii, wzrosła do 6% r/r i również przekroczyła oczekiwania rynkowe na poziomie 5,9%. W skali miesięcznej wskaźnik CPI wzrósł o 1%, podczas gdy inflacji bazowej o 0,6% w porównaniu z szacunkami na poziomach odpowiednio 0,7% i 0,5%. Wzrost inflacji oznacza, że płace realne w USA spadły o 0,6% za maj i 3% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Amerykański konsument w coraz gorszej kondycji. Wstępny odczyt wskaźnika sentymentu konsumentów Uniwersytetu Michigan spadł w czerwcu do 50,2 pkt z 58,4 pkt miesiąc wcześniej. Wartość wskaźnika była znacznie niższa od oczekiwań rynkowych na poziomie 58,1 pkt. Nastroje konsumentów spadły w czerwcu do najniższego historycznie poziomu, porównywalnego do dołka osiągniętego w połowie recesji w 1980 roku. Ankietowani konsumenci wskazali inflację jako główną przyczynę pogorszenia finansów gospodarstw domowych.

Rynki akcji

 • Uporczywa inflacja wystraszyła inwestorów w USA. Główne indeksy amerykańskich akcji silnie spadły w zeszłym tygodniu za sprawą wyższej inflacji oraz słabego odczytu indeksu nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. Indeks S&P 500 zamknął się o 5,05% niżej, Nasdaq stracił 5,6%, a Dow Jones Industrial Average spadł o 4,58%.
 • Europa zarażona pesymizmem. Słaby sentyment z USA przeniósł się na główne indeksy europejskie. Indeks STOXX Europe 600 zamknął się o 3,95% niżej, niemiecki DAX spadł o 4,83%, a francuski indeks CAC 40 stracił na wartości 4,6%. Brytyjski indeks FTSE 100 spadł o 2,86%.
 • Polska także pod presją. Spadek głównych światowych indeksów akcyjnych nie pozostał bez wpływu na polski parkiet. Indeks największych spółek WIG20 stracił 5,21%. Indeks szerokiego rynku WIG zamknął się o 4,48% niżej, a indeksy skupiające małe i średnie spółki zanotowały zmiany o -3,86% (mWIG40) oraz -2,65% (sWIG80). Nowy tydzień przynosi kontynuację wyprzedaży i rozpoczynamy go od straty o ponad 2% na wszystkich indeksach.

Rynki obligacji

 • Polski dług w trendzie narzuconym mu przez rynki zagraniczne. Ceny obligacji w Polsce pozostawały pod silnym wpływem rynków bazowych w Europie i Stanach Zjednoczonych, na których doszło do znaczących wzrostów rentowności obligacji rządowych (czyli spadków ich cen). Polskie obligacje podążyły za rynkami bazowymi nawet pomimo zapowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego o zbliżaniu się przez Radę Polityki Pieniężnej do końca cyklu podwyżek stóp procentowych. Dochodowość obligacji 2-letnich zwiększyła się w zeszłym tygodniu do 7,10% (wzrost o 38 punktów bazowych). Papiery 10-letnie zakończyły tydzień z rentownością na poziomie 7,16% (wzrost o 51 punktów bazowych). Według kontraktów FRA referencyjna stopa procentowa NBP może wzrosnąć do około 7,75-8% w ciągu kilku najbliższych miesięcy (z 6% obecnie). Przecena obligacji i złotego kontynuowana była także w pierwszych godzinach nowego tygodnia handlu. Rentowności papierów 10-letnich osiągnęły nowe maksima przebijając poziom 7,5%.
 • Inwestorzy w USA wystraszeni szalejącą inflacją. Wyższy od oczekiwań odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych wzmocnił oczekiwania na podwyżki stóp przez amerykański Fed. Na koniec tygodnia dochodowość 10-letnich amerykańskich papierów rządowych wzrosła do 3,16% (+22 pb. w skali tygodnia), a rentowność 2-letniego długu zwiększyła się do poziomu 3,07% (+41 pb. w skali tygodnia).
 • Bardziej jastrzębi EBC. Na wzrost rentowności na rynkach europejskich wpływ miały zapowiedzi Europejskiego Banku Centralnego odnośni normalizacji polityki pieniężnej – ogłoszenie rychłego zakończenia programu skupu aktywów oraz początek serii podwyżek stóp procentowych od posiedzenia lipcowego. Dochodowość niemieckich obligacji rządowych zakończyła tydzień na poziomie 1,51% (+24 pb.), a dla obligacji francuskich zwiększyła się do 1,94% (+14 pb.).

Rynki surowcowe

 • Surowce wyhamowały wzrosty. Notowania ropy naftowej Brent wzrosły o 0,77% do 122$ za baryłkę, a ropy WTI o 1,51% do 121$ za baryłkę. Ceny metali szlachetnych odnotowały niewielkie zmiany w ciągu poprzedniego tygodnia – złoto zwiększyło wartość o ponad 1% do 1872$ za uncję, a srebro straciło około 0,5% i kosztowało 21,82$ za uncję. Obawy o spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego negatywnie wpłynęły na notowania kontraktów terminowych na metale. Ceny na rynku miedzi i cynku obniżyły się o około 4%, natomiast aluminium spadło o 1,7%.

Rynki walutowe

 • Osłabienie złotego. Na rynku walutowym obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu wahania kursu EURPLN w przedziale od 4,57 do 4,62. W zeszły piątek EURPLN ukształtował się na poziomie 4,61 złotego za euro (wzrost tygodniowy o 0,56%). Kurs USDPLN wzrósł w tym samym okresie o 2,49% do 4,38 złotego za dolara. Wartość euro w relacji do amerykańskiego dolara spadła za zeszły tydzień o 1,88% i zakończyła notowania na poziomie 1,05 EURUSD. Poniedziałek rozpoczął się od dalszego osłabienia złotego do poziomów 4,63 za euro i 4,43 za dolara.

Zespół PKO TFI
13.06.2022, godz. 15:30